Senaste gåsräkningen

 


För medlemsskap och adressändring:
Jan-Åke Nilsson
tel: 0708-42 19 28

Övriga medlems och föreningsfrågor:
Nils Waldemarsson
tel: 0706–52 63 11

Nytt material eller synpunkter på innehållet skickas till ansvarig utgivare för Websidan:
Ulrika Tollgren
tel: 0738-08 37 73

Tekniska frågor ställs till:
Patrick Tollgren

Alla bilder och texter är upphovsrättsskyddade och får inte kopieras eller användas utan upphovsmakarens medgivande.

Foto: Jenny EliassonÖrndagen 19 januari

Den 17:e upplagan av örndagen genomfördes under utmärkta omständigheter. Havsörnar vid såväl maten som förbiflygande gav besökarna möjligheter till goda observationer i bra väder.

"Vi hade i alla fall tur med vädret", ett uttryck som kan användas om denna dag då vädret mer påminde om en marsdag än det som almanackan påstod. Men vi hade inte bara tur med vädret.

Efter en ganska tveksam start lossnade det, örnarna är denna vinter inte särskilt morgonpigga. Det var samma erfarenhet som Anders Jarnemo haft från observationskojan så här långt under matningssäsongen. Men framåt förmiddagen började havsörnarna närma sig maten efter att kråkor och trutar i vanlig ordning säkrat matningsplatsen genom sin närvaro.

Närvaron av besökare ökade också efterhand, inte minst efter solen kommit fram och det blivit riktigt njutbart i vårvädret. Cirka 250 besökare räknades in och grillad korv och kaffe som byalaget och hamnföreningen i Tosteberga serverade gick åt. Christer Neideman och undertecknad kallade till samling vid tre tillfällen för en allmän information om örnläget i landet och i synnerhet hos oss. Besökarna tog också del av såväl möjligheten att studera örnarna med tubkikare som att bli ytterligare informerade av enskilda medlemmar i klubben.

Antalet havsörnar är något knepigt att ange eftersom de var tämligen rörliga. Men bedömningen är mellan 10 och 15 olika individer. Eftersom det knappast rått någon vinter så här långt så var örnarna spridda över hela vårt område. De stora gåsflockarna drar till sig örnarna och några personer på väg ner mot hamnen noterade 5 stycken kring en slagen gås. Utöver stora rovfåglar bjöd dagen även på storspov och tofsvipa. Förmodligen övervintrare då dessa numera i låga antal är djärva nog att söka övervintra hos oss. Oftast numera med framgång.

Vi tackar alla besökare och funktionärer som bidrog till att den 17:e upplagan av örndagen blev en lyckad tillställning. Jag tror att många besökare fick goda upplevelser av örnarna och stärktes i insikten om  värdet av att skydda dessa.

Nils Waldemarsson

Foto: Jenny EliassonFoto: Ulrika Tollgren