Senaste gåsräkningen

 


För medlemsskap och adressändring:
Jan-Åke Nilsson
tel: 0708-42 19 28

Övriga medlems och föreningsfrågor:
Nils Waldemarsson
tel: 0706–52 63 11

Nytt material eller synpunkter på innehållet skickas till ansvarig utgivare för Websidan:
Ulrika Tollgren
tel: 0738-08 37 73

Tekniska frågor ställs till:
Patrick Tollgren

Alla bilder och texter är upphovsrättsskyddade och får inte kopieras eller användas utan upphovsmakarens medgivande.

Foto: Hans CronertEkestad 28mars 2020 – exkursion till Hasses hemmamarker

Det var en liten grupp på tio personer som samlades vid Ekestads folkets park för att exkurera i undertecknads hemmamarker.

Vädret var strålandet och det var full fart på vårens tidiga sångare. Sjungande gulsparv och gransångare mötte redan vid den nyanlagda våtmarken intill parkeringen. Här ropade också smådoppingar medan tre snatterandpar gjorde skäl för sitt namn och snattrade på sitt arttypiska sätt.

Inte så många känner till att vi har kommunens största hägerkoloni alldeles intill folkparken i Ekestad. Minst 30 par byggde för fullt i ekar och tallar.

Till fots styrde gruppen kosan genom blandskog och hagar mot badplatsen i Ekestad. Sippor och vårlökar blommade och den ena efter den andra fågelarten kunde identifieras i den intensiva fågelkören; taltrast, rödvingetrast, rödhake, bofink, bergfink, järnsparv, gärdsmyg med flera. Större hackspettar trummade i alla riktningar och parningsaktiviteter var på gång. På distans hördes både spillkråka och gröngöling.

Under fikapausen vid badplatsen passerade några storskrakar. De häckar inte vid sjön, men brukar rasta i stora antal under vintern. Även knipa och skäggdopping visade upp sig.

Hans Cronert

Foto: Hans Cronert Foto: Hans Cronert