Senaste gåsräkningen

 


För medlemsskap och adressändring:
Jan-Åke Nilsson
tel: 0708-42 19 28

Övriga medlems och föreningsfrågor:
Nils Waldemarsson
tel: 0706–52 63 11

Nytt material eller synpunkter på innehållet skickas till ansvarig utgivare för Websidan:
Ulrika Tollgren
tel: 0738-08 37 73

Tekniska frågor ställs till:
Patrick Tollgren

Alla bilder och texter är upphovsrättsskyddade och får inte kopieras eller användas utan upphovsmakarens medgivande.

Rödgladeinventering

Rekordmånga övervintrande rödglador igen!

Rekordmånga övervintrande röda glador har vi kunnat konstatera de senaste åren, när vi ställt samman siffror från inventeringar som genomförts i Nordöstra Skånes Fågelklubbs regi första helgen i december. Och det blir inget undantag för innevarande år:

Totalt minst 306 rödglador kunde räknas in i år! Det är en ökning med mer än 50 procent jämfört med för ett år sedan då vi noterade 196 fåglar!

Sedan 2009 har vi i Fågelklubben besökt de platser, som vi de senaste åren kunnat konstatera som övernattningsplatsser för de röda gladorna i Kristianstads och Bromölla kommuner. Tack vare beteendet att samlas i flockar för gemensam övernattning under vintermånaderna har man en god möjlighet att få en ganska bra uppfattning om antalet övervintrande fåglar.

Vid nästan samtliga inventeringstillfällen har området i Vanneberga/Ö. Ljungby hyst flest övernattande fåglar. Inget undantag i år – eller sammanlagt 95 fåglar (även detta rekordantal)!

Näst största flocken sågs kring Oppmanna, där 62 fåglar cirklade runt och letade nattkvist.

Förra årets ”uppstickare” Venestad, hade även den gångna helgen många rödglador i ett antal träddungar i byn - ca 50 individer stannade årets räkning på.

En stor flock eller ca 40 fåglar uppehöll sig söder om Egeside när vi räknade i år.

Trakterna kring flygplatsen i Everöd och upp mot Gringelstad har de senaste åren till och från hyst ganska många övervintrande fåglar. Vid räkningstillfället i år hittades ”bara” 15 rödglador i området.

I tallskogen norr/nordost om Borrestad och på åssluttningen vid f.d. gårdsslakteriet ca tre km bort har vi tidigare år kunnat se många glador samlade. I år var antalet blygsamt eller sammanlagt 13 stycken.

Tillsammans med lite spridda förekomst hamnade vi alltså på rekordnoteringen 306 röda glador, som valt att övervintra inom fågelklubbens verksamhetsområde.

Naturligtvis påverkas fåglarna att stanna kvar i landet över vintern av den milda väderlek, som råder.

Våra siffror kan tveklöst ses som minimisiffror – inte minst mot bakgrund av uppgifter från skilda håll under veckan före räkningstillfället. På flera ställen låg noteringarna över antalet fåglar högre än vad som sedan sågs den gångna helgen. Säkerligen har fåglarna alternativa övernattningsställen.

I år genomförs också en total inventering av övervintrande röda glador i vårt land – där vårt upplägg kommer att användas. Detta har sitt ursprung i en schweizisk begäran till Skånes Ornitologiska Förening om hjälp med att räkna glador på nattplats i Europa.

Tack alla som ställde upp!
/Evert Valfridsson

NOTERBART 1: Under sträckräkning vid Nabben, Falsterbo aug – nov 2017 noterades 4.574 röda glador som lämnade landet (3.255 individer under samma period 2016 och 3.811 under 2015)!
NOTERBART 2: I sammanställningen ”Fågelåret 2016” från SOF/Birdlife Sverige konstateras att vi nu lär ha i storleksordningen 3.500 par i vårt land. Den absoluta huvuddelen finns fortfarande i Skåne men livskraftiga bestånd finns nu också i Blekinge, Halland, Småland, Öland, Gotland och Västergötland. Utanför Skåne anges att beståndet av rödglador uppgår till sammanlagt ca 400 par.

Inventering av röda glador i övervnattningsträd

Vintertid samlas röda glador i flock ett träd om natten. Det har visats sig finns ett träd i en 2-5 milsradie i områden med glador där de enats om att samlas. Tidigt på eftermiddagen så börjar gladorna sakta flyga in och vid 16 tiden när solen går ner så kan det finnas uppemot 60 glador i samma träd. Ofta är det samma träd från år till år, men ibland så byter gladorna träd till ett i närheten av det gamla trädet.

Varje år sedan 2009 har fågelklubben gjort en inventering i början av december. Inventering sker en eftermiddag mellan 13.00 och 16.00 på platser vi tidigare sett gladorna samlas. Vill du delta i inventeringen eller har upptäckt ett träd där glador samlas i så kontakta Evert Walfridsson.

Lokal 2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Vanneberga/Ö ljungby 49 25 37 27 22 47 79 52 95 55
Karsholm Fjälkinge backe/Opp k:a/Arkelstorp 47 3 23 14 25 15 18 41 62 30
Karpalund/Önnestad/Ksd 2 0 0 0 2 2 2 1 4 3
Gringelstad/Everöds flygplats 61 6 0 59 25 29 18 0 15 3
Borrestad 0 0 0 2 4 4 15 33 4 2
Vittskövle 0 0 0 1 0 2 2 2 0 1
Venestad - - - - - - 0 46 50 0
Olseröd, Maglehem 5 1 4 2 1 4 6 2 0 4
Degeberga med Borråkra 9 0 19 15 25 17 14 9 9 4
Gapparöd, Hörröd mm - 0 0 6 1 14 13 2 2 3
Huaröd - - - - - - 0 0 17 12
Djuringsholm, Söderäng m.m. - - - 0 0 8 0 2 0 0
Maltesholm/Ö Sönnarslöv/Homment - - - 1 2 1 2 2 2 1
Yngsjö Kapell/Egeside Åhus kärr. - - - 5 15 0 0 2 40 30
Ilnestorp/Tollarp - - - 0 2 4 4 2 2 5
Ripa. Transval - - - - - 1 2 0 1 2
Ljungby - Härnestad - - - - - - 0 0 3 2
Summa 173
35
83
132
124
155
175
196
306
157

"-" = Inventering ej utförd.