Senaste gåsräkningen

 


För medlemsskap och adressändring:
Jan-Åke Nilsson
tel: 0708-42 19 28

Övriga medlems och föreningsfrågor:
Nils Waldemarsson
tel: 0706–52 63 11

Nytt material eller synpunkter på innehållet skickas till ansvarig utgivare för Websidan:
Ulrika Tollgren
tel: 0738-08 37 73

Tekniska frågor ställs till:
Patrick Tollgren

Alla bilder och texter är upphovsrättsskyddade och får inte kopieras eller användas utan upphovsmakarens medgivande.

Program

En dryg vecka kvar till julafton och vi har genomfört snart  hälften av säsongens gåsinventeringar. Med alla siffror på plats från decemberräkningen finns så småningom statistiken över aktuellt gåsläge i vårt område tillgänglig på bl.a. klubbens hemsida. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Dags för traditionell Annandagjulpromenad tillsammas med Naturskyddsföreningen – i år går vi längs Linnérundan med Ulrika Tollgren och Christer Ahlquist som guider. Samling och avmarsch kl. 10.00 från parkeringen vid naturum Vattenriket och sedan njuter vi av frisk luft, medan vi tittar på övervintrande fåglar och eventuella blommande växter. Ta med lite stärkande förmiddagsfika! Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Snart en vecka in på det nya året är det åter dags att räkna hur många örnar, som finns i vårt område mitt i vintern. Vid räkningen 2023 noterades rekordmånga 85 - 90 havsörnar – vad kan det bli i år?
Nils Waldemarsson är som vanligt spindeln i nätet i den här inventeringen, som klubben i princip har gjort sedan sin start, och tar emot uppgifter från de många örnräknare, som är ute den här dagen. Är du också intresserad att vara med? Kontakta Nils så ordnar han detta. Kontaktperson: Nils Waldemarsson, 070-652 6311 eller nils.waldemarsson1948@gmail.com

Hur ser det ut på gåsfronten en bit in på nyåret? Efter att klubbens inventeringsinsatser är klara, vet vi svaret och detta återfinns så småningom på föreningens hemsida. Någon som är intresserad av att följa med någon av oss medan vi räknar gässen på olika håll i Kristianstads och Bromölla kommuner? Hör av Dig till Evert så ska vi försöka lösa detta. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Dags för ännu ett traditionellt inslag i klubbens verksamhet sedan en del år. Tillsammans med klubbens vice ordförande Jan Linder tar vi en förmiddagstur längs en del av en (kanske) vintrig skånsk ostkust. Vi samlas kl. 09.00 på parkeringen i Äspet, Åhus. Under förmiddagen letar vi efter de vinterfåglar, som kan finnas här eller någon annan stans längs Skånekusten. Kom ihåg kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika! Kontaktperson: Mats Johannesson.

Klubben kan för 22:a gången bjuda in till traditionell örndag i Tosteberga! Vi hoppas på bra väderförhållanden och många bevingade vintergäster och att några timmar på hamnplanen här ger tillfällen till många härliga örnupplevelser! Mellan kl. 09 och kl. 13 är vi som vanligt på plats och delar med oss av utrymme i våra tubkikare.
Vi får lyssna till senaste nytt på örnfronten: bl.a. genom klubbens ordförande Nils Waldemarsson, som redogör för resultatet av senaste örnräkningen - något som klubben sedan väldigt många år genomför i början av januari. Byalaget står för lekamlig utspisning och säljer grillad korv och kaffe till besökarna. Samarrangemang med Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet.  Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sista helgen i januari räknar vi på sedvanligt sätt hur många fåglar, som vi ser vid våra fågelmatningar runt om i landet. Det är en av våra mest populära aktiviteter, för här kan alla vara med och bidra genom att enkelt rapportera vilka fåglar och hur många av respektive art man ser samtidigt vid fågelmatningen. De senaste åren har runt 20 000 rapporter kommit in från enskilda personer, föreningar, skolklasser med flera – men vi vill ha ännu fler rapporter! 

Alla är hjärtligt välkomna och var inte rädda för att komma med även om ni saknar tubkikare. Alla som har låter gärna andra också titta.

Undrar du över något så ring till respektive kontaktperson. Anpassa kläder och skodon efter väder och årstid! Ta gärna med fika – vi är oftast ute 3-4 timmar.

Vi samarbetar med Studiefrämjandet Sydost!

Programkommitten består av:
Evert Valfridsson            0706-02 30 45    evertvalfridsson4@gmail.com
Ulrika Tollgren                0738-08 37 73    ulrika@tollgren.se
Mats Johannesson          0707-20 56 23    mats.johannesson@yahoo.se
Ulf Sjölin                       0735-93 58 65    kjugex@gmail.com