Senaste gåsräkningen

 


För medlemsskap och adressändring:
Jan-Åke Nilsson
tel: 0708-42 19 28

Övriga medlems och föreningsfrågor:
Nils Waldemarsson
tel: 0706–52 63 11

Nytt material eller synpunkter på innehållet skickas till ansvarig utgivare för Websidan:
Ulrika Tollgren
tel: 0738-08 37 73

Tekniska frågor ställs till:
Patrick Tollgren

Alla bilder och texter är upphovsrättsskyddade och får inte kopieras eller användas utan upphovsmakarens medgivande.

Foto: Anders Jarnemo Örnräkning 4 januari 2020

Örnräkningen genomfördes under goda förutsättningar för örnarna. Uppehållsväder men kraftig vind. Lite tuffare kanske för de som räknade. Cirka 75 havsörnar räknades in. Detta är ett högt antal som endast överträffas av 2015 års antal.

Havsörn
Från och med kl 0900 börjar örnarna på allvar besöka maten ute vid kusten och lite senare på fm sågs minst 15 örnar samtidigt vid utfodringen och på omgivande skär. Samtidigt fanns ett stort antal havsörnar i andra delar av området vilket gör att totalantalet i kustområdet, inklusive Trolle Ljungby mosse, uppgår till hela 28 individer. Detta är 5 fler än under motsvarande räkning 2019.

Även i och vid Hammarsjön fanns fler örnar än 2019. Något kadaver på Hornasidan intresserade ett antal örnar under fm. Söder och sydväst om sjön fanns däremot något färre örnar än förgående år. Vid Isternäset och Araslövssjön var antalet i paritet med 2019. Vid övriga inlandssjöar sågs något färre örnar än vanligt. Odersbergaområdet påverkades, som vanligt denna dag av jakt, varför antalet havsörnar är lägre än vad som är normalt för området.


Genom bevakningen så har vi kunnat få en god uppfattning om hur örnarna förflyttade sig eller uppehöll sig och därmed undvika dubbelräkning. Därför kan nedanstående sammanställning ses som ett tämligen tillförlitligt minimiantal. Antalet observerade havsörnar understiger 2015 års rekordantal,  som var c:a 80 havsörnar, men är några fler än under 2019. Då sågs 69 till 74 örnar i området.  

Antalet havsörnar i Kristianstad och Bromölla kommun 2020-01-04

Lokal                         Antal örnar      Adulta                Yngre/obestämd ålder
Kusten inkl                      28                     4                            24
Tr Ljungby mosse
Ivösjön                            3                      0                            3   
Oppmannasjön/                  6                      2                            4                                    
Råbelövsjön
Odersberga/                      5                      2                            3                   
Gummastorpasjön
Araslövssjön/                   6-7                     2                            4-5   
Isternästet
Hammarsjön                  12-13                  4-5                            8
Söder om Hammarsjön      13-14                  3-4                           10
Totalt                         73-76               17-19                         56-57

Kungsörn
Denna gång sågs hela 7 kungsörnar vid räkningstillfället i vårt område. Av dessa var 3 adulta, med all säkerhet revirhållande kungsörnar. Dessutom sågs med stor säkerhet de 2 ungar som var de enda som blev flygga i Skåne under 2019. Det är av utomordentlig vikt att detta framgångsrika par får fortsätta att ostört producera fler avkommor under 2020. Den skånska kungsörnsstammen har ett minst sagt besvärligt läge.

Tack
Den här gången var det ganska tufft för de örnräknare som var exponerade för den kalla vinden. Någon såg tyvärr inga örnar alls medan andra såg örnar nästan hela tiden. Men negativa rapporter är minst lika viktiga. Inte minst för att avgöra hur och om örnarna rör sig i området. Tack alla för insatsen och på återseende vid nästa års örnräkning!

Nils Waldemarsson