Senaste gåsräkningen

 


För medlemsskap och adressändring:
Jan-Åke Nilsson
tel: 0708-42 19 28

Övriga medlems och föreningsfrågor:
Nils Waldemarsson
tel: 0706–52 63 11

Nytt material eller synpunkter på innehållet skickas till ansvarig utgivare för Websidan:
Ulrika Tollgren
tel: 0738-08 37 73

Tekniska frågor ställs till:
Patrick Tollgren

Alla bilder och texter är upphovsrättsskyddade och får inte kopieras eller användas utan upphovsmakarens medgivande.

Exkursionsreferat 2024

Örndagen 21 januari

Detta var det 21:a tillfället vi genomförde örndagen enligt sedvanligt koncept. Gott om havsörn, många besökare trots kärvt väder,  korv och kaffe i Tosteberga hamn.

Vi, funktionärer ur fågelklubben och från Tosteberga, kände oss lite oroliga vid 9-tiden då vi började. Blåsigt och kylslaget väder precis nu när vinterförhållandena skulle övergå i mildväder. Och prognoser som hotade med både blöt nederbörd och kommande kulingvindar.  Men det kom både folk och örnar. Det passerade bortåt 200 personer under förmiddagen.

Örnräkning 6 januari 2024

Kung Bore slog till med full kraft. Snöstorm dagarna före räkningen och isande kyla under räkningen. Men både örnarna och räknarna trotsade detta. Närmare 90 havsörnar noterades. Vilket är nära det maxantal som räknats in under drygt 45 år av örnräkningar.