Senaste gåsräkningen

 


För medlemsskap och adressändring:
Jan-Åke Nilsson
tel: 0708-42 19 28

Övriga medlems och föreningsfrågor:
Nils Waldemarsson
tel: 0706–52 63 11

Nytt material eller synpunkter på innehållet skickas till ansvarig utgivare för Websidan:
Ulrika Tollgren
tel: 0738-08 37 73

Tekniska frågor ställs till:
Patrick Tollgren

Alla bilder och texter är upphovsrättsskyddade och får inte kopieras eller användas utan upphovsmakarens medgivande.

En förening för fågelintresserade

Vi arrangerar många exkursioner till intressanta fågellokaler, både nära och fjärran.
Vi anordnar trevliga innemöten med föredrag och bildvisningar om fåglar.
Vi erbjuder våra medlemmar lärorika och roliga studiecirklar.
Vi ger årligen ut fyra nummer av tidskriften Spoven.
Vi har kul när vi träffas. Kom med du också!
Vi organiserar och genomför ornitologiska undersökningar.
Vi föreslår och verkar för genomförandet av fågelskyddsprojekt och inventeringar.
Vi bistår myndigheter, organisationer och enskilda i ornitologiska frågor.

Hjälp oss i fågelskyddsarbetet!

 

 

Fågelklubbens uppgifter

Vi vill främja utforskandet och skyddet av fågelfaunan och fåglarnas livsmiljöer.
Vi vill sprida intresse för fåglar och fågelskydd hos allmänheten.

Klubbens verksamhetsområde

Verksamhetsområdet är Kristianstads och Bromöllas kommuner. Mångfalden av naturtyper, med Kristianstads Vattenrike i centrum, är grunden till områdets stora fågelrikedom.

Föreningen har över 600 medlemmar - du är också välkommen!

Betala medlemsavgiften på plusgiro 1 64 24 - 4 eller via Swish: 123 225 16 27.
Som medlem får du tidskrift SPOVEN i brevlådan!
Medlemsavgiften är 150 kr per kalenderår.
Medlemsavgift som betalas i oktober och framåt gäller även nästkommande år.

OBS!! Är du ny medlem så maila dina kontaktuppgifter till vår kassör Jan-Åke Nilsson janank@hotmail.se

Medlem under 25 år/familjemedlem 25 kr.