Senaste gåsräkningen

 


För medlemsskap och adressändring:
Jan-Åke Nilsson
tel: 0708-42 19 28

Övriga medlems och föreningsfrågor:
Nils Waldemarsson
tel: 0706–52 63 11

Nytt material eller synpunkter på innehållet skickas till ansvarig utgivare för Websidan:
Ulrika Tollgren
tel: 0738-08 37 73

Tekniska frågor ställs till:
Patrick Tollgren

Alla bilder och texter är upphovsrättsskyddade och får inte kopieras eller användas utan upphovsmakarens medgivande.

Foto: Linda NiklassonÖrndagen 22 januari

Första gången vi arrangerade örndagen var 2003. Eftersom vi tvingades att ställa in 2021 p g a pandemin så var detta 20:e gången det genomfördes en örndag. Och som vanligt med uppskattat resultat.

Denna gång kunde vi dra på med lite mer information kring detta traditionella arrangemang via olika media. Vi fick också ett gott resultat med cirka 250 besökare under förmiddagen.  Vädret var tämligen lämpligt med tidvis lite sol men med en kylig vind från nordost. Temperaturen stannade på någon enstaka plusgrad.

Men väl påpälsade besökare hade inga problem med att ta del av information kring särskilt havsörnarna, både ur ett historiskt och ett nutida perspektiv. Vidare hade de goda möjligheter att i ett rikligt antal tubkikare studera örnarna och deras beteende ute vid matningen. För eftersom ingen störning förekom ute vid matningen så fanns det örnar där hela tiden om än i varierande antal. Bedömningsvis minst 10 individer därav flera adulta. 

Det här är också ett tillfälle till sociala kontakter mellan såväl skådare som allmänhet och möjligheter att diskutera och ställa frågor om olika slags fåglar. Utöver örnarna observerades drygt ett 30-tal andra övervintrande arter på plats eller som förbiflygande.

Det är också mycket tacksamt att besökarna kan ta del av den service i form av grillad korv, kaffe och fika som byalaget och hamnföreningen ställer upp med. Vi har här hittat ett mycket trevligt och bra samarbete. Tack till alla såväl klubbmedlemmar som övriga som ställde upp och gjorde detta till en trevlig örndag.

Nils Waldemarsson