Senaste gåsräkningen

 


För medlemsskap och adressändring:
Jan-Åke Nilsson
tel: 0708-42 19 28

Övriga medlems och föreningsfrågor:
Nils Waldemarsson
tel: 0706–52 63 11

Nytt material eller synpunkter på innehållet skickas till ansvarig utgivare för Websidan:
Ulrika Tollgren
tel: 0738-08 37 73

Tekniska frågor ställs till:
Patrick Tollgren

Alla bilder och texter är upphovsrättsskyddade och får inte kopieras eller användas utan upphovsmakarens medgivande.

Fågelskådningens (med rätt tipsrad) dag 7 maj 2023

Förutsättningen under denna kalla och torra vår var kanske inte optimal inför Fågelskådningens dag. Dessutom hade kulingvindar från öst rått under ett par dagar före dagen. På morgonen var det dock andra förhållanden. Markfrost och vindstilla. Men majsolen värmde efterhand gott även om en viss sjöbris blåste framåt lunch. Var det tidigare rådande väder eller var det rapporter om väldigt få rödspovar som gjorde att enbart ett drygt 30-tal besökare utöver funktionärer hittade ut till Håslövs ängar denna förmiddag?

Även om rödspovarna som förväntat i det närmaste lyste med sin frånvaro, en hörd och en sedd, så var antalet observerade arter bra. Minst 75 arter noterades.  Bland intressanta arter kan nämnas svarttärna, mosnäppa, någon brushane och gräshoppssångare.  För en del blev det kanske årskryss på arter som gulärla, näktergal eller sävsångare.

Som vanligt hade undertecknad knåpat ihop en knepig tipspromenad. Vi fick två pristagare med 12 rätt och två som hade 11 rätt. Grattis! Lottning fick ske med förstapriset. Vi ser till att priserna når pristagarna.

Fågelklubben tackar besökare och funktionärer för en som vanligt väl genomförd Fågelskådningens dag!

Rätt tipsrad för tipsrundan Fågelskådningens dag 7 maj 2023

Fråga   Svar     Kommentar

 1         2         Hussvalan är rapportart under 2023.

 2         1         Forsärlan har invandrat under tidigt 1900-tal.           

 3         2         Tordmulen häckar numera i Kristianstad kommun.

 4         2         Amerikansk kricka kommer från Nordamerika.

 5         1         Den sydliga gulärlan tillhör rasen flava

 6         X        Gunnar Bruzewitz skrev "Hemma vid fågelsången".

 7         2         Den minsta hackspetten är mindre hackspett

 8          1         Svarthuvad mås är landets ovanligaste häckfågel.

 9         X        Pilfinken var den 3:e vanligaste vid fågelbordsräkningen.

10        X        Förslövs IF svarade för parkeringen vid trupialen.

11        2         Det ligger ett fågeltorn vid Åsums ängar

12        X        Flest tranor räknades i Pulken 10 april.

13        1         Tertialerna sitter längst in på vingen.

Prislista tipsrundan

Bokpris: Lena Nöbbelin         

Vykort: A. Svärd, Leif Johansson, Ronnie Glimhall

Nils Waldemarsson