Senaste gåsräkningen

 


För medlemsskap och adressändring:
Jan-Åke Nilsson
tel: 0708-42 19 28

Övriga medlems och föreningsfrågor:
Nils Waldemarsson
tel: 0706–52 63 11

Nytt material eller synpunkter på innehållet skickas till ansvarig utgivare för Websidan:
Ulrika Tollgren
tel: 0738-08 37 73

Tekniska frågor ställs till:
Patrick Tollgren

Alla bilder och texter är upphovsrättsskyddade och får inte kopieras eller användas utan upphovsmakarens medgivande.

Örndagen 21 januari

Detta var det 21:a tillfället vi genomförde örndagen enligt sedvanligt koncept. Gott om havsörn, många besökare trots kärvt väder,  korv och kaffe i Tosteberga hamn.

Vi, funktionärer ur fågelklubben och från Tosteberga, kände oss lite oroliga vid 9-tiden då vi började. Blåsigt och kylslaget väder precis nu när vinterförhållandena skulle övergå i mildväder. Och prognoser som hotade med både blöt nederbörd och kommande kulingvindar.  Men det kom både folk och örnar. Det passerade bortåt 200 personer under förmiddagen.

Matningen var som vanligt försedd med strupar och lungor. Vidare fanns gott om änder ute i den delvis islagda viken. Vi räknar med att minst ett 20-tal olika havsörnsindivider fanns i området. Dessa var ordentligt aktiva. Så snart någon ryckt åt sig en matbit och flög iväg så for ett antal andra örnar efter för att sno åt sig bytet. Under en stund fick vi även se jakt på levande byte då några yngre örnar prövade sig på jakt på en storskrake. Men skraken redde ut detta. Det brukar vara så om det tilltänkta bytet är pigg och rask.

Några salskrakar som låg inblandade i den talrika viggflocken förgyllde också tillställningen. Ett exempel på förmåga att även klara ordentligt vinterväder var den starflock på cirka 10 individer som flög förbi.
Detta är ett utmärkt tillfälle att informera såväl inbitna skådare som de som är intresserade i största allmänhet om statusen för våra största rovfåglar. Dessutom i utmärkt samverkan med byalag, hamnförening m fl i Tosteberga. Det smakar förträffligt att få i sig en varm korv och en kopp varmt kaffe i  lite lä. Tack till alla som ställde upp, klubbmedlemmar och övriga, under denna numera traditionella verksamhet.

Nils Waldemarsson