Senaste gåsräkningen

 


För medlemsskap och adressändring:
Jan-Åke Nilsson
tel: 0708-42 19 28

Övriga medlems och föreningsfrågor:
Nils Waldemarsson
tel: 0706–52 63 11

Nytt material eller synpunkter på innehållet skickas till ansvarig utgivare för Websidan:
Ulrika Tollgren
tel: 0738-08 37 73

Tekniska frågor ställs till:
Patrick Tollgren

Alla bilder och texter är upphovsrättsskyddade och får inte kopieras eller användas utan upphovsmakarens medgivande.

 

Edenrydskusten 25 augusti

Det kändes, när 11 exkursionsdeltagare samlades denna morgon, att det rekordlånga högsommarvädret var till ända. Men det var kanske bra med svalare väderlek då Edenryds kustled innehåller ett otal övergångar på rangliga stegar och över nedrasade stengärdsgårdar. Så deltagarnas spänst sattes på vissa prov.

Redan på parkeringen vid den välskötta badplatsen i Edenryd snurrade ett stort antal ladusvalor, men även hussvalor och backsvalor ingick, över och runt oss. Dessa skulle vara de absolut vanligaste fåglarna denna förmiddag. Även gulärlorna hade börjat samla ihop sig inför flyttningen. En handfull tornseglare visade att inte riktigt alla av dessa hade gett sig av redan i början av månaden. Flera stenskvättor i höstliga färger flög eller visade upp sig mellan stengärdsgårdarna.

 

Foto: Nild Waldemarsson

Bland vadarna fanns förutom tofsvipor enstaka gluttsnäppor och drillsnäppor längs den steniga stranden. Längre ut mellan fastlandet och ögruppen Gruarna drog flera flockar med småvadare främst då kärrsnäppor mot väster. Däremot saknades en del arter andfåglar. Endast ejder och gräsand på artlistan är magert. Bland rovfåglarna sågs förutom de vanligare arterna två stycken bruna kärrhökar, en hona och en hane. Denna häckar i området men troligare var detta sträckande fåglar.

När vi med tiden återsamlades och summerade exkursionen hade vi sett eller hört drygt 50 fågelarter.

mvh
Nils Waldemarsson