Senaste gåsräkningen

 


För medlemsskap och adressändring:
Jan-Åke Nilsson
tel: 0708-42 19 28

Övriga medlems och föreningsfrågor:
Nils Waldemarsson
tel: 0706–52 63 11

Nytt material eller synpunkter på innehållet skickas till ansvarig utgivare för Websidan:
Ulrika Tollgren
tel: 0738-08 37 73

Tekniska frågor ställs till:
Patrick Tollgren

Alla bilder och texter är upphovsrättsskyddade och får inte kopieras eller användas utan upphovsmakarens medgivande.

Vadarexkursion till Äspet 15 juli

Trots VM-final i fotboll hade 15 personer, inklusive undertecknad exkursionsledare, samlats på Äspets parkering för alternativ kvällsunderhållning. 25 grader i luften och strålande sol är ingen vanlig förutsättning vid våra exkursioner, men denna sommar har haft sin alldeles egen agenda. Normalt är finväder ingen bra förutsättning för att hitta större mängder vadare, de drar värdshus förbi då, men det var ändå förvånansvärt många vadararter som hade stannat till för lite vila och käk.

Äspetlagunen hade varit näst intill torrlagd under en period, men precis lagom till "vadarsäsongen" gav ett kortvarit högvatten ett inflöde, som skapade hyggliga förutsättningar för födosök. Intensiv kikarspaning gav underhand att totalt 56 arter kunde summeras vid fikapausen, varav hela 22 vadararter. Inga riktiga rariteter kunde hittas, men bland de lite roligare obsarna kan nämnas småsnäppa, mosnäppa, spovsnäppa, myrsnäppa, myrspov, småspov, svartsnäppa och skräntärna.

En stationär adult svartnäbbad islom i Friseboda fick hälften av exkursionsdeltagarna att bestämma sig för att avrunda kvällen med att försöka se den. Vilket lyckades till allas glädje, även om observationsavståndet kunde varit något kortare för maximalt utbyte.

Janne Linder