Senaste gåsräkningen

 


För medlemsskap och adressändring:
Jan-Åke Nilsson
tel: 0708-42 19 28

Övriga medlems och föreningsfrågor:
Nils Waldemarsson
tel: 0706–52 63 11

Nytt material eller synpunkter på innehållet skickas till ansvarig utgivare för Websidan:
Ulrika Tollgren
tel: 0738-08 37 73

Tekniska frågor ställs till:
Patrick Tollgren

Alla bilder och texter är upphovsrättsskyddade och får inte kopieras eller användas utan upphovsmakarens medgivande.

Fågelskådningens dag 8 maj 2022 (med rätt tipsrad)

Utmärkt väder med en nästan vindstilla men kylig morgon följdes av en solig och skön förmiddag. Cirka 80 besökare infann sig för den traditionella Fågelskådningens dag på Håslövs ängar. Antalet besökare överträffade något antalet observerade arter som sammanlagt uppgick till 66 arter. Detta trots att vi helt saknade sträckande fåglar över ängarna.

En positiv faktor denna torra vår är att de åtgärder som gjorts för att hålla kvar vattnet på ängar fungerar väl. Utan detta hade området varit mer eller mindre torrlagt till förfång för fåglarna, särskilt vadarna. Utöver rödspovarna noterades lite mer ovanliga arter som årta, mindre strandpipare, mosnäppa, svarttärna och skräntärna. Tyvärr fanns endast enstaka brushanar kvar. De brushanar som förekommit tidigare i veckan hade säkert påbörjat norrsträcket.

Som vanligt hade undertecknad knåpat ihop en knepig tipspromenad. Vi fick en pristagare med 12 rätt och fyra som delade på 11 rätt. Grattis! Vi ser till att priserna når pristagarna.

Fågelklubben tackar besökare och funktionärer för en väl genomförd Fågelskådningens dag!

Rätt tipsrad för tipsrundan Fågelskådningens dag 8 maj 2022

Fråga    Svar    Kommentar
 1          2       Ägretthäger är årets inventeringsart.
 2          1       Engelska namnet för grönbena är Wood Sandpiper.   
 3          X       Forsärlan invandrade under tidigt 1900-tal.
 4          1       Det ligger ett fågeltorn vid Herculesviken.
 5          X       Kajan i Malmö var 20 år och 9 månader gammal.
 6          2        De sydliga gransångarna tillhör rasen collybita.
 7          1       Harald Wiberg illustrerade boken "Fåglar i Sverige".
 8          2       Pärlugglan är landets talrikaste uggla.
 9          X      Grönsiskan kom på 3:e plats vid årets fågelbordsräkning.
10          1      Styltlöparna häckade på Amager i fjol.
11          X      Ringduvan sjunger "men gå då...ändå".
12          1      Tranorna i Pulken matas med korn.
13          2      Unga brushanar har rödbruna toner i dräkten.


Prislista tipsrundan

1:a pris (fågelbok):         Leif Johansson, Önnestad
2:a pris (vykort):            Anita Nibell, Lund
                              Stefan Nyman, Kristianstad
                              Agnetha Martinsson, Vinslöv
                              Bertil Martinsson, Vinslöv

/Nils Waldemarsson