Senaste gåsräkningen

 


För medlemsskap och adressändring:
Jan-Åke Nilsson
tel: 0708-42 19 28

Övriga medlems och föreningsfrågor:
Nils Waldemarsson
tel: 0706–52 63 11

Nytt material eller synpunkter på innehållet skickas till ansvarig utgivare för Websidan:
Ulrika Tollgren
tel: 0738-08 37 73

Tekniska frågor ställs till:
Patrick Tollgren

Alla bilder och texter är upphovsrättsskyddade och får inte kopieras eller användas utan upphovsmakarens medgivande.

Foto: Ulrika TollgrenÖrndagen 23 januari 2022

Efter att ha tvingats till "enskild"  örnskådning under fjolåret så återgick vi till sedvanlig örndag i Tosteberga. Örnarna och besökarna svarade väl upp mot förväntningarna.

Trots att vi valde att gå ut med relativt begränsad information p g a den pågående pandemin blev årets upplaga av örndagen lyckad. Det kändes som såväl medlemmar som andra besökare hade ett visst behov av normalitet i den annars för tillfället något begränsade tillvaron.
Således mötte över 100 besökare upp för att se örnar, få aktuell information om desamma och dessutom få spisa en grillad korv med lite varmt kaffe. Som vanligt ställde byalaget m fl från Tosteberga upp med det sistnämnda.

Lite oro fanns för dålig sikt då minusgraderna hade övergått  till plusgrader under natten. Men dessbättre uteblev dimman och framåt sen förmiddag var sikten mycket bra. Örnarna verkade inte helt morgonpigga men efter kråkorna säkrat maten så ökade aktiviteterna. Utfodring med strupar och lungor hade skett föregående eftermiddag. Efterhand sågs minst 16 havsörnar vid och kring maten.  Dessa väl fördelade i åldrar i likhet med den örnräkning vi genomfört den 8 januari.

Utöver örnarna noterades ett 30-tal andra arter där inledningsvis de övernattande gässen var talrika. En av anledningarna till att vi har många övervintrande örnar här.

Vi tackar besökare, funktionärer och de boende i Tosteberga som står ut med och även uppskattar att vi besöker byn och hamnen. Inte minst för att skåda örnar vintertid. Dessutom är detta ett utomordentligt tillfälle att informera om våra fåglar och i synnerhet örnarna och deras behov av skydd.

Nils Waldemarsson