Senaste gåsräkningen

 


För medlemsskap och adressändring:
Jan-Åke Nilsson
tel: 0708-42 19 28

Övriga medlems och föreningsfrågor:
Nils Waldemarsson
tel: 0706–52 63 11

Nytt material eller synpunkter på innehållet skickas till ansvarig utgivare för Websidan:
Ulrika Tollgren
tel: 0738-08 37 73

Tekniska frågor ställs till:
Patrick Tollgren

Alla bilder och texter är upphovsrättsskyddade och får inte kopieras eller användas utan upphovsmakarens medgivande.

Fågelliv betyder orden

Vandringar i Erik Rosenbergs riken
av Clas Thor och Jan-Peter Lahall

När jag fick boken i min hand hade jag bara en vag aning om vem Erik Rosenberg var. Biografier är inte mitt stora intresse, men för att inte göra givaren besviken bestämde jag mig för att läsa den. Jag blev fascinerad av personen Erik Rosenberg, av hans liv och stora fågelintresse. Han var en entusiast och fåglar var hans passion. Han beskriver sitt intresse som ”en tidlös lust”. En entusiastisk skådare och en skicklig skribent, som förmedlade sina kunskaper och sina upplevelser i artiklar, böcker och radioprogram.

Clas Thor och J-P Lahall har gjort en mycket intressant bok om Erik Rosenberg. De låter människor som kände honom komma till tals och berätta om tillfällen som belyser olika sidor av personen och fågelskådaren Erik Rosenberg. Hans stora kunnande resulterade 1953 i ”Fåglar i Sverige” – en fälthandbok som kommit i flera nya upplagor, senast 1995.

”Fågelliv betyder orden”, vad betyder? Han skrev orden på ett vykort till sin mor som 10-åring. Kan det vara så att redan då var fågelliv och ord det viktigaste i hans liv.
Av Erik Rosenberg: Oset och Kvismaren, Uvberget och tjäderskogen, Våra fåglar i Norden (medarbetare), Fåglar i Sverige, Rovfåglar och hålbyggarfåglar, Lockrop och vingsus, Fjället och myren.

På bibliotek och/eller antikvariat kan man få tag i böckerna, även ”Fågelliv betyder orden”. ”Erik Rosenbergs Fåglar i Sverige” finns att köpa i bokhandel/på nätet. Boken kom 2010 och är en bearbetad version av ”Fåglar i Sverige”. Bearbetningen innebär att det är mindre av handbok och mer berättande text.