Senaste gåsräkningen

 


För medlemsskap och adressändring:
Jan-Åke Nilsson
tel: 0708-42 19 28

Övriga medlems och föreningsfrågor:
Nils Waldemarsson
tel: 0706–52 63 11

Nytt material eller synpunkter på innehållet skickas till ansvarig utgivare för Websidan:
Ulrika Tollgren
tel: 0738-08 37 73

Tekniska frågor ställs till:
Patrick Tollgren

Alla bilder och texter är upphovsrättsskyddade och får inte kopieras eller användas utan upphovsmakarens medgivande.

Foto: Jenny EliassonFågelskådningens dag 9 maj 2021 (med rätt tipsrad)

Utöver att i likhet med föregående år påverkas av restriktioner p g a pandemin så var vädret inledningsvis mer novemberlikt än majlikt. De första timmarna drabbades vi av den regnfront som förebådade slutet på det extremt kyliga väder som rått de senast föregående veckorna. Dessbättre slutade detta strax efter kl 0900 och vid lunchtid rådde snarast försommarväder på Håslövs ängar. Dessa omständigheter påverkade naturligtvis antalet besökare. Men de dryga 30 personer, inklusive funktionärer, som möt upp fick efterhand uppleva en del av områdets kvaliteter.   

Fågellivet under de gångna veckorna har känts ganska dämpat. Men artlistan omfattade ändå 69 arter. Ur denna kan bl a dubbelbeckasin, mosnäppa, småspov och svarttärna nämnas. Rödspovar och brushanar fanns naturligtvis på plats.  Dessutom inkasserades åtskilliga årskryss av de närvarande. När vi lämnade ängarna så kändes det som om den efterlängtade fågelmånaden maj äntligen började göra skäl för sig.

Som vanligt hade undertecknad knåpat ihop en knepig tipspromenad. Extra knepig kanske. Vi fick en pristagare med 12 rätt och två som delade på 11 rätt. Grattis! Vi ser till att priserna når pristagarna.

Fågelklubben tackar besökare och funktionärer för en väl genomförd Fågelskådningens dag!

Rätt tipsrad för tipsrundan Fågelskådningens dag 9 maj 2021

Fråga    Svar    Kommentar
 1     1    Storspov är en av årets inventeringsarter
 2     X    Havsörnsungen är flygfärdig efter c:a 80 dygn   
 3     2    Magnus Ullman har skrivit "Hönshjärna, magnetkompass..."
 4     X    Dubbeltrasten är en tillbakadragen trast
 5     1    Mandarinand räknas numera som häckande art
 6     X     Jorduggla rastar hos oss under våren
 7     1    Taltrasten sjunger "Har du fläsk? Har du fläsk?- Ingen kniv?.."
 8     2    Pungmesen "Lillöhanen" byggde minst 7 bo under 2020
 9     1    Koltrast kom på 4:e plats vid årets fågelbordsräkning
10     2    Tranan har ökat kraftigt under de senaste 40 åren.
11     X    Sittbänken står vid Äspet
12     X    Sveriges äldsta avlästa kaja var 20 år
13     1    Morkulla är Sveriges vanligaste vadare

Prislista tipsrundan

1:a pris (bordstabletter):  Anders Sigfridsson, Åhus
2:a pris (vykort):           Lena Nöbbelin, Kristianstad
                             Christer Ahlquist, Kristianstad

mvh
/Nils Waldemarsson

 

Foto: Jenny EliassonFoto: Jenny EliassonFoto: Jenny Eliasson