Senaste gåsräkningen

För medlemsskap och adressändring:
Jan-Åke Nilsson
tel:0708-42 19 28

Övriga medlems och föreningsfrågor:
Nils Waldemarsson
tel:0456-281 22

Nytt material eller synpunkter på innehållet skickas till ansvarig utgivare för Websidan:
Ulrika Tollgren
tel: 0738-08 3773

Tekniska frågor ställs till:
Patrick Tollgren

Alla bilder och texter är upphovsrättsskyddade och får inte kopieras eller användas utan upphovsmakarens medgivande.

Exkursionsreferat 2020

Foto: Hans CronertEkestad 28mars 2020 – exkursion till Hasses hemmamarker

Det var en liten grupp på tio personer som samlades vid Ekestads folkets park för att exkurera i undertecknads hemmamarker.

Vädret var strålandet och det var full fart på vårens tidiga sångare. Sjungande gulsparv och gransångare mötte redan vid den nyanlagda våtmarken intill parkeringen. Här ropade också smådoppingar medan tre snatterandpar gjorde skäl för sitt namn och snattrade på sitt arttypiska sätt.

Inte så många känner till att vi har kommunens största hägerkoloni alldeles intill folkparken i Ekestad. Minst 30 par byggde för fullt i ekar och tallar.

Foto: Jenny EliassonÖrndagen 19 januari

Den 17:e upplagan av örndagen genomfördes under utmärkta omständigheter. Havsörnar vid såväl maten som förbiflygande gav besökarna möjligheter till goda observationer i bra väder.

"Vi hade i alla fall tur med vädret", ett uttryck som kan användas om denna dag då vädret mer påminde om en marsdag än det som almanackan påstod. Men vi hade inte bara tur med vädret.

Efter en ganska tveksam start lossnade det, örnarna är denna vinter inte särskilt morgonpigga. Det var samma erfarenhet som Anders Jarnemo haft från observationskojan så här långt under matningssäsongen. Men framåt förmiddagen började havsörnarna närma sig maten efter att kråkor och trutar i vanlig ordning säkrat matningsplatsen genom sin närvaro.

Foto: Anders Jarnemo Örnräkning 4 januari 2020

Örnräkningen genomfördes under goda förutsättningar för örnarna. Uppehållsväder men kraftig vind. Lite tuffare kanske för de som räknade. Cirka 75 havsörnar räknades in. Detta är ett högt antal som endast överträffas av 2015 års antal.

Havsörn
Från och med kl 0900 börjar örnarna på allvar besöka maten ute vid kusten och lite senare på fm sågs minst 15 örnar samtidigt vid utfodringen och på omgivande skär. Samtidigt fanns ett stort antal havsörnar i andra delar av området vilket gör att totalantalet i kustområdet, inklusive Trolle Ljungby mosse, uppgår till hela 28 individer. Detta är 5 fler än under motsvarande räkning 2019.

Även i och vid Hammarsjön fanns fler örnar än 2019. Något kadaver på Hornasidan intresserade ett antal örnar under fm. Söder och sydväst om sjön fanns däremot något färre örnar än förgående år. Vid Isternäset och Araslövssjön var antalet i paritet med 2019. Vid övriga inlandssjöar sågs något färre örnar än vanligt. Odersbergaområdet påverkades, som vanligt denna dag av jakt, varför antalet havsörnar är lägre än vad som är normalt för området.