Senaste gåsräkningen

 


För medlemsskap och adressändring:
Jan-Åke Nilsson
tel: 0708-42 19 28

Övriga medlems och föreningsfrågor:
Nils Waldemarsson
tel: 0706–52 63 11

Nytt material eller synpunkter på innehållet skickas till ansvarig utgivare för Websidan:
Ulrika Tollgren
tel: 0738-08 37 73

Tekniska frågor ställs till:
Patrick Tollgren

Alla bilder och texter är upphovsrättsskyddade och får inte kopieras eller användas utan upphovsmakarens medgivande.

Styrelsen

Ordförande
Nils Waldemarsson, 0706–52 63 11
nils.waldemarsson1948@gmail.com
Skånegatan 6, 295 32 Bromölla

Vice ordförande
Jan Linder, 0725-88 20 51
janlinder48@gmail.com
Engelska vägen 21, 291 58 Kristianstad

Sekreterare
Hans Cronert, 0708-77 77 35
hans.cronert@gmail.com

Kassör
Jan-Åke Nilsson, 0708-42 19 28
janank@hotmail.se
Lagerlyckevägen 2, 298 34 Tollarp

Greger Flyckt, 0709-71 16 80
greger.flyckt@utb.kristianstad.se
Floravägen 13, 291 43 Kristianstad

Linda Niklasson, 0709-32 22 52
linda.niklasson@yahoo.com
Strandvägen 15, 295 35 Bromölla

Ulrika Tollgren, 0738-08 37 73
ulrika@tollgren.se
Ekbacken 7, 292 55 Arkelstorp

SPOVEN-redaktionen

Kontaktperson/sammankallande
Patrick Tollgren Lazarov, 0734-382292
patrick@tollgren.se
Ekbacken 7, 291 55 Arkelstorp

Ansvarig utgivare
Jan Linder, 0725-88 20 51
janlinder48@gmail.com
Engelska vägen 21, 291 58 Kristianstad

Bildredaktör
Sven Birkedal, 0730-79 87 44
sven.birkedal@mixmail.nu
Lingonstigen 8, 296 34 Åhus

Ulrika Tollgren, 0738-08 37 73

 

Kommittéerna

 

Nedre Helgeåns Fågelstation

Sammankallande
Greger Flyckt, 0709-71 16 80

Patrik Olofsson, 0706-69 47 63
patrikcj.olofsson@spray.se

Göran Flyckt, 0738-09 99 29

Programkommittén

Sammankallande
Evert Valfridsson, 0706-02 30 45
evertvalfridsson4@gmail.com 

Mats Johannesson, 0707-20 56 23
mats.johannesson@yahoo.se

Ulf Sjölin, 0735–93 58 65
kjugex@gmail.com

 

Lokala rapportkommittén

Sammankallande
Nils Waldemarsson, 0706–52 63 11
nils.waldemarsson1948@gmail.com

Rapportmottagare
Greger Flyckt, 0709-71 16 80
greger.flyckt@utb.kristianstad.se
Floravägen 13, 291 43 Kristianstad

Hans Cronert, 0708-77 77 35
hans.cronert@gmail.com

Göran Flyckt, 0738-09 99 29

Thomas Lindblad, 0733–12 06 14
thomaslindblad6@gmail.com

Jan Linder, 0725–88 20 51
janlinder48@gmail.com

Patrik Olofsson, 0706-69 47 63
patrikcj.olofsson@spray.se

Ulf Sjölin, 0735–93 58 65
kjugex@gmail.com

Christer Neideman, 0709-41 79 35
 
Lars Göte Nilsson,0706-34 11 13 
 
Ulf Gärdenfors, 0706-78 54 32

Mats Johannesson, 0707- 20 56 23

 

IT-kommittén

Sammankallande
Patrick Tollgren Lazarov, 0734-38 22 92
patrick@tollgren.se

Ulrika Tollgren, 0738-08 37 73
ulrika@tollgren.se

Sven Birkedal, 0730–79 87 44
sven.birkedal@mixmail.nu

 

Websidan

Webbansvarig
Patrick Tollgren Lazarov, 0734-38 22 92
patrick@tollgren.se

Ansvarig utgivare
Ulrika Tollgren, 0738-08 37 73
ulrika@tollgren.se

 

Band-kommitté

Patrick Tollgren Lazarov, 0734-38 22 92
patrick@tollgren.se

Ulrika Tollgren, 0738-08 37 73
ulrika@tollgren.se

Hans Cronert 0708-77 77 35
hans.cronert@gmail.com

Greger Flyckt 0709-71 16 80

Thomas Lindblad 0733-12 06 14

Nils Waldemarsson 0706-52 63 11

 

 

Bilderna i collaget i vår banner är tagna av Hans Cronert