Senaste gåsräkningen

 


För medlemsskap och adressändring:
Jan-Åke Nilsson
tel:0708-42 19 28

Övriga medlems och föreningsfrågor:
Nils Waldemarsson
tel:0456-281 22

Nytt material eller synpunkter på innehållet skickas till ansvarig utgivare för Websidan:
Ulrika Tollgren
tel: 0738-08 3773

Tekniska frågor ställs till:
Patrick Tollgren

Alla bilder och texter är upphovsrättsskyddade och får inte kopieras eller användas utan upphovsmakarens medgivande.

Styrelsen

Ordförande
Nils Waldemarsson, 0456-281 22
nils.waldemarsson@swipnet.se
Skånegatan 6, 295 32 Bromölla

Vice ordförande
Jan Linder, 0725-88 20 51
janlinder48@gmail.com
Engelska vägen 21, 291 50 Kristianstad

Sekreterare
Josefin Svensson, 0708-22 65 89
josefinsvensson2013@gmail.com
Röetvedsvägen 349, 291 94 KRISTIANSTAD

Kassör
Jan-Åke Nilsson, 0708-42 19 28
janank@hotmail.se
Lagerlyckevägen 2, 298 34 Tollarp

Greger Flyckt, 044-12 16 99
greger.flyckt@utb.kristianstad.se
Floravägen 13, 291 43 Kristianstad

Linda Niklasson, 0456-297 90
linda.niklasson@yahoo.com
Strandvägen 15, 295 35 Bromölla

Ulrika Tollgren, 0738-08 37 73
ulrika@tollgren.se
Ekbacken 7, 290 37 Arkelstorp

SPOVEN-redaktionen

Kontaktperson/sammankallande
Patrick Tollgren Lazarov, 0734-382292
lazarov@orthanc.se
Ekbacken 7, 290 37 Arkelstorp

Ansvarig utgivare
Jan Linder, 044-10 65 44
janlinder48@gmail.com
Engelska vägen 21, 291 50 Kristianstad

Bildredaktör
Sven Birkedal, 044-24 87 44
sven.birkedal@mixmail.nu
Lingonstigen 8, 296 34 Åhus

Emil Andersson, 0704-406656
emil.andersson71@gmail.com

Kommittéerna

Nedre Helgeåns Fågelstation

Sammankallande
Greger Flyckt, 044-12 16 99
greger.flyckt@utb.kristianstad.se

Patrik Olofsson, 0706-69 47 63
patrikcj.olofsson@spray.se

Göran Flyckt, 044-24 26 11

Programkommittén

Sammankallande
Evert Valfridsson, 0706-023045
evertvalfridsson4@gmail.com 

Ulrika Tollgren, 0738-08 37 73
ulrika.tollgren@orthanc.se

Mats Johannesson, 0707-20 56 23

Lokala rapportkommittén

Sammankallande
Nils Waldemarsson, 0456-281 22
nils.waldemarsson@swipnet.se

Rapportmottagare
Greger Flyckt, 044-12 16 99
greger.flyckt@utb.kristianstad.se

Göran Arstad, 044-24 76 92

Hans Cronert, 044-22 60 25
Hans.Cronert@kristianstad.se

Göran Flyckt, 044-24 26 11

Thomas Lindblad, 044-35 12 80
thomaslindblad6@gmail.com

Jan Linder, 044-10 65 44
linder.jan@telia.com

Patrik Olofsson, 0706-69 47 63
patrikcj.olofsson@spray.se

Ulf Sjölin, 044-53 934
Ulf.Sjolin@skane.se

Kaj Svahn, 06703-52 49 69

IT-kommittén

Sammankallande
Patrick Tollgren Lazarov, 0734-38 22 92
lazarov@orthanc.se

Ulrika Tollgren, 0738-08 37 73
ulrika.tollgren@orthanc.se

Sven Birkedal, 044-24 87 44
sven.birkedal@mixmail.nu
 

Websidan

Webbansvarig
Patrick Tollgren Lazarov, 0734-38 22 92
lazarov@orthanc.se

Ansvarig utgivare
Ulrika Tollgren, 0738-08 37 73
ulrika.tollgren@orthanc.se

 

Bilderna i collaget i vår banner är tagna av Hans Cronert