Senaste gåsräkningen

 


För medlemsskap och adressändring:
Jan-Åke Nilsson
tel: 0708-42 19 28

Övriga medlems och föreningsfrågor:
Nils Waldemarsson
tel: 0706–52 63 11

Nytt material eller synpunkter på innehållet skickas till ansvarig utgivare för Websidan:
Ulrika Tollgren
tel: 0738-08 37 73

Tekniska frågor ställs till:
Patrick Tollgren

Alla bilder och texter är upphovsrättsskyddade och får inte kopieras eller användas utan upphovsmakarens medgivande.

Foto: Anders JarnemoÖrnräkning 2 januari 2021

Örnräkningen genomfördes under goda förutsättningar för räknarna. Cirka 75 havsörnar räknades in. Denna gång med många havsörnar i kustområdet. Totalantalet överträffas enbart av 2015 års siffror.

Havsörn

Trots att matningen vid kusten drabbades av en rejäl störning i det goda promenadvädret vid kl 10.30 så var det ordentlig trafik på örnarna vid matningen. Strax före störningen hade observatören vid Tosteberga hela 25 örnar i området och vid kl 11.30 då störningen minskat i området så sågs hela 27 ex från Landön. Dessa landade dock inte direkt på maten förrän omkring kl 13.30. En störning påverkar alltså örnarnas närvaro under relativt lång tid. Totalt såg minst 33-34 havsörnar i kustområdet vilket är fler än 2020 då 28 individer sågs.

Däremot sågs något färre örnar, 9 ex, i Hammarsjöområdet än under 2020. Då sågs cirka 12 örnar under fm. Söder om Hammarsjön fanns 14 havsörnar. Väl utspridda då som nämnts ingen matning pågick. Vid Isternäset och Araslövssjön var antalet betydligt lägre än fjolårets räkning. Kan det bero på att inga större antal gäss uppehöll sig i området? Vid övriga inlandssjöar sågs ungefär lika många eller något fler örnar än förra året.

Genom bevakningen så har vi kunnat få en god uppfattning om hur örnarna förflyttade sig eller uppehöll sig och därmed undvika dubbelräkning. Därför kan nedanstående sammanställning ses som ett tämligen tillförlitligt minimiantal. Antalet observerade havsörnar är nästan lika med antalet 2020. De fördelar sig dock lite annorlunda då det förra året sågs fler örnar i inlandet. Antalet understiger något 2015 års rekordantal, som var c:a 80 havsörnar. 

Antalet havsörnar i Kristianstad och Bromölla kommun 2021-01-02

Lokal                            Antal örnar   Adulta        Yngre/obestämd ålder
Kusten inkl Tr Ljungby mosse     33-34           5                       28-29         
Ivösjön                                 5              2                         3   
Oppmannasjön/Råbelövsjön         6-7             2                        4-5                                    
Odersberga/Gummastorpasjön       5              2                         3            
Araslövssjön/Isternästet               3              2                         1
Hammarsjön                           9              4                         5
Söder om Hammarsjön              14              6                         8
Totalt                                75-77           23                      52-54

Kungsörn

Denna gång sågs 5 eller 6  kungsörnar vid räkningstillfället i vårt område. Av dessa var 4 adulta, med all säkerhet revirhållande kungsörnar. Därutöver sågs 1 eller 2 yngre fåglar, troligtvis fjolårsungar från området. Dessvärre saknades helt observationer av ett tredje par som vi inte har sett under hösten. Det vore angeläget att få klarhet i vad som hänt detta par då den skånska kungsörnsstammen är svag.

Tack

Den här gången var det förmodligen ganska angenämt att vara örnräknare, åtminstone vädermässigt. Möjligen var det rätt stressigt för er som räknade området Tosteberga - Landön. Någon såg tyvärr inga örnar alls medan andra såg örnar nästan hela tiden. Men negativa rapporter är minst lika viktiga. Inte minst för att avgöra hur och om örnarna rör sig i området. Tack alla för insatsen och på återseende vid nästa års örnräkning!

/Nils Waldemarsson