Senaste gåsräkningen

För medlemsskap och adressändring:
Jan-Åke Nilsson
tel:0708-42 19 28

Övriga medlems och föreningsfrågor:
Nils Waldemarsson
tel:0456-281 22

Nytt material eller synpunkter på innehållet skickas till ansvarig utgivare för Websidan:
Ulrika Tollgren
tel: 0738-08 3773

Tekniska frågor ställs till:
Patrick Tollgren

Alla bilder och texter är upphovsrättsskyddade och får inte kopieras eller användas utan upphovsmakarens medgivande.

Program

Alla är hjärtligt välkomna och var inte rädda för att komma med även om ni saknar tubkikare. Alla som har låter gärna andra också titta.

Undrar du över något så ring till respektive kontaktperson. Anpassa kläder och skodon efter väder och årstid! Ta gärna med fika – vi är oftast ute 3-4 timmar.

Vi samarbetar med Studiefrämjandet Sydost!

Kontaktpersoner:
Evert Valfridsson: 044-32 30 45 el. 070-602 30 45, evert.valfridsson@naturskyddsforeningen.se   
Ulrika Tollgren: 0738-08 37 73, ulrika.tollgren@orthanc.se

Kom senast kl. 09.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med på ännu en skådartur i ett tätortsnära område! Evert väntar på att guida oss bland Linnérundans fåglar den här dagen. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika!   Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Fåglarnas höststräck fortsätter – vi fortsätter spana efter bl.a. fler labbar och andra höstflyttare. Greger Flyckt ska även den här förmiddagen lotsa oss rätt bland det, som flyger förbi vår skånska ostkust.
Vi samlas kl. 07.30 vid parkeringen i Juleboda och spanar bland förbiflygande fåglar från solens uppgång och en bra stund fram mot lunch! Ta med kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Kom senast kl. 09.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med på ännu en skådartur i ett tätortsnära område! Evert väntar på att guida oss bland Linnérundans fåglar den här dagen. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika!   Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Kom senast kl. 09.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med på ännu en skådartur i ett tätortsnära område! Evert väntar på att guida oss bland Linnérundans fåglar den här dagen. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika!   Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Kom senast kl. 09.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med på en traditionell skådartur på Alla Helgons Dag i ett tätortsnära område! Evert väntar på att guida oss bland Linnérundans fåglar den här dagen. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika!   Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Kom senast kl. 09.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med på en skådartur i ett tätortsnära område! Evert väntar på att guida oss bland Linnérundans fåglar den här dagen. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika!   Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Hur ser det ut på gåsfronten i våra marker så här i Mårtenstider? Efter dagens inventeringar av klubbens gåskvinnor och -karlar vet vi besked. Vill Du hänga med ut någon av dem den här för middagen? Hör av Dig till Evert. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

En fågel – vad är det egentligen? Kom senast kl. 14.00 till hörsalen naturum och lyssna på Magnus Ullmans föredrag med fängslande bilder, så kanske bilden av vem som döljer sig bakom alla fjädrarna klarnar! Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Kom senast kl. 09.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med på ännu en skådartur i ett tätortsnära område! Evert väntar på att guida oss bland Linnérundans fåglar den här dagen. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika!   Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Kom till naturum Vattenriket, Kristianstad kl 18.30 och lyssna på biologen och professorn Urban Emanuelsson som reder ut det hela med utgångspunkt i nordöstra Skånes och västra Blekinges landskapsförändring. Urban arbetar på SLU/Centrum för biologisk mångfald, där han även varit föreståndare, och han arbetar numera också på Högskolan Kristianstad. Vi räknar med att sluta senast kl. 20:15. Detta är en aktivitet i samverkan mellan Vattenrikets vänner, Nordöstra Skånes Fågelklubb, Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet.

Vårt landskap präglas helt av dagens storskaliga brukande av både jord- och skog för att klara det försörjningsbehov vi har. Varje tids krav och försörjningsbehov skapar det landskap som för tillfället fungerar/levererar bäst. Idag ser vi hur flora och fauna har trängts tillbaka. Många av de arter, som gynnades av eller var helt beroende av gamla tiders hävd, finns idag på rödlistan.  Men hur såg det gamla brukade landskapet ut? Vilken betydelse har dåtiden brukande för den flora och fauna vi har idag?  Och vad krävs för att bevara en hotad biologisk mångfald i vårt ”industrilandskap”.

Kom senast kl. 09.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med på ännu en skådartur i ett tätortsnära område! Evert väntar på att guida oss bland Linnérundans fåglar den här dagen. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika!   Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Greger Flyckt tar oss med på en häftig skådarresa till Colorado, USA, som han och Patrik Österblad gjorde i april 2018. ”Vi missade bara en art” var en spontan kommentar från Greger strax efter att han landat på hemmaplan! Kom till Studiefrämjandet, V Storg. 51 H i Kristianstad och häng med på en häftig skådartur – vi börjar kl. 19.00! Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Kom senast kl. 10.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med på ännu en skådartur i ett tätortsnära område! Evert väntar på att guida oss bland Linnérundans fåglar den här dagen. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika!   Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Fågelklubben har sedan 2009 inventerat antalet övervintrande röda glador inom vårt område. Den här dagen gör vi – numera tillsammans med resten av landet - ännu en räkning. Som mest har vi lyckats få ihop rekordmånga 303 ex på de ställen, som vi känner till där vinterns glador samlas för övernattning. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Kom senast kl. 10.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med på årets sista skådartur i ett tätortsnära område! Evert väntar på att guida oss bland Linnérundans fåglar den här dagen – även årets sista runda eller nr 332 sedan starten! Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika!   Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Någon julstämning bland gässen i våra kanske vintriga marker? Som vanligt är klubbens idoga gåsräknare igång den här förmiddagen. Med alla siffror på plats finns så småningom statistiken tillgänglig på bl.a. klubbens hemsida. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Samling kl. 10.00 parkeringen vid naturum Vattenriket för traditionell annandagsvandring! Vi njuter av frisk luft och motionerar bort lite av julmaten medan vi tittar på övervintrande fåglar och eventuella blommande växter kring Linnérundan - längs bl.a. deponiområdena på Härlövs ängar, vid Lillö och över Isternäset och Kanalhusspången. Samarrangeman mellan Fågelklubben, Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet.  Kontaktperson. Evert Valfridsson.

Knappt en vecka in på det nya året och som vanligt är det nu dags att räkna hur många örnar, som finns i vårt område mitt i vintern. Vid räkningen 2019 noterades drygt 70 havsörnar vilket var en dryg handfull fler än 2018. Vad månde bliva 2020?
Nils Waldemarsson är som vanligt spindeln i nätet i den här inventeringen och tar emot uppgifter från de många örnräknare, som är ute den här dagen. Är du också intresserad att vara med? Kontakta Nils så ordnar han detta. Kontaktperson: Nils Waldemarsson, 0456-281 22 eller
nils.waldemarsson@tele2.se.

Hur mycket vinter har vi så här dags? Hur påverkar det aktuella väderleksläget gässen, som valt att övervintra i vår del av Sverige? Efter förmiddagens insatser av klubbens gåsräknare vet vi svaret. Intresserad att vara med på någon gåsräkning? Kontakta i så fall Evert som kan hjälpa till att fixa detta. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Dags för ännu ett traditionellt inslag i klubbens verksamhet sedan en del år. Tillsammans med klubbens vice ordförande Jan Linder tar vi en förmiddagstur längs en del av en (kanske) vintrig skånsk ostkust. Vi samlas kl. 09.00 på parkeringen i Äspet, Åhus. Under förmiddagen letar vi efter de vinterfåglar, som kan finnas här – där vattenpiplärka självfallet är en önskeart.
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Är bara det rådande väderläget på vår sida, tar vi en tur längs Linnérundan för att få lite vinterkänsla! Vi samlas på parkeringen vid naturum kl. 10.00 och följer under några timmar med Evert Valfridsson ut på årets första tur (nr 333 sedan starten!) i detta tätortsnära område i Kristianstads Vattenrike – med inte minst havsörnar på önskelistan bland dagens vinterfåglar! Kom ihåg kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet Sydost, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket.
Kontaktperson: Evert Valfridsson