Senaste gåsräkningen

 


För medlemsskap och adressändring:
Jan-Åke Nilsson
tel:0708-42 19 28

Övriga medlems och föreningsfrågor:
Nils Waldemarsson
tel:0456-281 22

Nytt material eller synpunkter på innehållet skickas till ansvarig utgivare för Websidan:
Ulrika Tollgren
tel: 0738-08 3773

Tekniska frågor ställs till:
Patrick Tollgren

Alla bilder och texter är upphovsrättsskyddade och får inte kopieras eller användas utan upphovsmakarens medgivande.

Program

Alla är hjärtligt välkomna och var inte rädda för att komma med även om ni saknar tubkikare. Alla som har låter gärna andra också titta.

Undrar du över något så ring till respektive kontaktperson. Anpassa kläder och skodon efter väder och årstid! Ta gärna med fika – vi är oftast ute 3-4 timmar.

Vi samarbetar med Studiefrämjandet Sydost!

Programkommitten består av:
Evert Valfridsson            0706-02 30 45    evertvalfridsson4@gmail.com
Ulrika Tollgren                0738-08 37 73    ulrika@tollgren.se
Mats Johannesson          0707-20 56 23    mats.johannesson@yahoo.se

Fågelklubben har sedan 2009 inventerat antalet övervintrande röda glador inom vårt område. Den här dagen gör vi – numera tillsammans med resten av landet - ännu en räkning. Som mest har vi lyckats få ihop rekordmånga 303 ex på de ställen, som vi känner till där vinterns glador samlas för övernattning. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Kom senast kl. 10.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med på årets sista skådartur i ett tätortsnära område! Evert väntar på att guida oss bland Linnérundans fåglar den här dagen – alltså årets sista runda eller nr 384 sedan starten! Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika!   Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Någon julstämning bland gässen i våra kanske vintriga marker? Som vanligt är klubbens idoga gåsräknare igång den här förmiddagen på jakt efter svar. Med alla siffror på plats finns så småningom statistiken tillgänglig på bl.a. klubbens hemsida. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Kl. 10.00 samlas vi den här dagen på parkeringen vid naturum Vattenriket, Kristianstad, för traditionell Annandagjulvandring - i år till Ekenabben i norra kanten av Hammarsjön. Vi njuter av frisk luft och motionerar bort lite av julmaten medan vi tittar på övervintrande fåglar och eventuella blommande växter. Samarrangemang med Naturskyddsföreningen. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Fågelklubben gör en rivstart på nya året -  dags att räkna hur många örnar, som finns i vårt område mitt i vintern. Vid räkningen 2020 noterades ca 75 havsörnar vilket var några fler än 2019. Vad kan det bli i år?
Nils Waldemarsson är som vanligt spindeln i nätet i den här inventeringen och tar emot uppgifter från de många örnräknare, som är ute den här dagen. Är du också intresserad att vara med? Kontakta Nils så ordnar han detta. Kontaktperson: Nils Waldemarsson, 0456-281 22 eller nils.waldemarsson@tele2.se.

Dags för ännu ett traditionellt inslag i klubbens verksamhet sedan en del år. Tillsammans med klubbens vice ordförande Jan Linder tar vi en förmiddagstur längs en del av en (kanske) vintrig skånsk ostkust. Vi samlas kl. 09.00 på parkeringen i Äspet, Åhus. Under förmiddagen letar vi efter de vinterfåglar, som kan finnas här – där vattenpiplärka självfallet är en önskeart. Kom ihåg kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika! Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Hur mycket vinter har vi så här dags? Hur påverkar det aktuella väderleksläget gässen, som valt att övervintra i vår del av Sverige? Efter förmiddagens insatser av klubbens gåsräknare vet vi svaret. Intresserad att vara med på någon gåsräkning? Kontakta i så fall Evert som kan hjälpa till att fixa detta. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

För 18:e gången bjuder klubben in till örndag i Tosteberga! Vi hoppas på bra väderförhållanden och många bevingade vintergäster i vår del av landet och att några timmar på hamnplanen här ger tillfällen till många härliga örnupplevelser! Mellan kl. 09 och 13 är vi som vanligt på plats och delar med oss av utrymme i våra tubkikare.

Vi får lyssna till senaste nytt på örnfronten: bl.a. genom klubbens ordförande Nils Waldemarsson som redogör för resultatet av senaste örnräkningen - något som klubben sedan väldigt många år genomför i början av januari. Byalaget står för lekamlig utspisning och säljer grillad korv och kaffe till besökarna. Samarrangemang med Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet.  Kontaktperson: Evert Valfridsson.