Senaste gåsräkningen

 


För medlemsskap och adressändring:
Jan-Åke Nilsson
tel: 0708-42 19 28

Övriga medlems och föreningsfrågor:
Nils Waldemarsson
tel: 0706–52 63 11

Nytt material eller synpunkter på innehållet skickas till ansvarig utgivare för Websidan:
Ulrika Tollgren
tel: 0738-08 37 73

Tekniska frågor ställs till:
Patrick Tollgren

Alla bilder och texter är upphovsrättsskyddade och får inte kopieras eller användas utan upphovsmakarens medgivande.

Program

Alla är hjärtligt välkomna och var inte rädda för att komma med även om ni saknar tubkikare. Alla som har låter gärna andra också titta.

Undrar du över något så ring till respektive kontaktperson. Anpassa kläder och skodon efter väder och årstid! Ta gärna med fika – vi är oftast ute 3-4 timmar.

Vi samarbetar med Studiefrämjandet Sydost!

Programkommitten består av:
Evert Valfridsson            0706-02 30 45    evertvalfridsson4@gmail.com
Ulrika Tollgren                0738-08 37 73    ulrika@tollgren.se
Mats Johannesson          0707-20 56 23    mats.johannesson@yahoo.se

Samling parkeringen vid naturum Vattenriket kl. 09.00 för fågelskådning längs Linnérundan. Evert väntar här för att guida oss bland det som dyker upp. Ta med kikaren, om du har, och lite förmiddagsfika! Fågelklubben gör detta tillsammans med Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet och naturum. Alla välkomna! Kontaktperson: Evert Valfridsson

Samling parkeringen vid naturum Vattenriket kl. 09.00för fågelskådning längs Linnérundan. Evert väntar här för att guida oss bland det som dyker upp. Ta med kikaren, om du har, och lite förmiddagsfika! Fågelklubben gör detta tillsammans med Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet och naturum. Alla välkomna! Kontaktperson: Evert Valfridsson

Kom till parkeringen vid naturum Vattenriket senast kl.09.00 och häng med Evert ut bland Linnérundans fåglar – denna i synnerhet skånska märkesdag! Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika!  Fågelklubben gör detta tillsammans med Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet och naturum. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Hur ser det ut på gåsfronten i våra marker så här i Mårtenstider? Har sädgåsflockarna börjat dyka upp? Är det lika många vitkindade gäss som förra året? Efter dagens inventeringar vet vi besked. Vill Du hänga med ut någon av dem den här för middagen? Hör av Dig till Evert. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Samling parkeringen vid naturum Vattenriket kl. 09.00 för fågelskådning längs Linnérundan. Evert väntar här för att guida oss bland det som dyker upp mitt i november. Ta med kikaren, om du har, och lite förmiddagsfika! Fågelklubben gör detta tillsammans med Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet och naturum. Alla välkomna! Kontaktperson: Evert Valfridsson

Att besöka Sibirien står på många fågelskådares önskelista. I kväll kommer Hans Cronert och berättar om en resa till Rysslands och Sibiriens allra östligaste delar, det mytiska ”Ryska fjärran östern”. Här möts fåglar, djur och växter från öster till väster och söder till nord, med en spännande mix av arter och naturtyper som resultat. Förutom de östliga rariteter vi spanar efter i hemmamarkerna under hösten, som blåstjärt, kungsfågelsångare och rubinnäktergal kommer vi att få ta del av karismatiska arter som jättehavsörn och små juveler som narcissusflugsnappare och praktsparv.”
Kom till Studiefrämjandet, V Storg. 51 H, Kristianstad, ons 17 november 2021 med start kl. 19.00 och följ med Hans på resan i österled. Kontaktperson: Ulrika Tollgren.

Fågelklubben har sedan 2009 inventerat antalet övervintrande röda glador inom vårt område. Den här dagen gör vi ännu en räkning. Som mest fick vi förra året ihop rekordmånga 352 ex på de ställen, som vi känner till där vinterns glador samlas för övernattning. Hör av Dig till Evert om Du känner till något ställe, där det kanske finns ytterligare någon vinterflock, som vi hittills inte lyckats hitta inom Kristianstads och Bromölla kommuner. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Kan man ana någon ”julstämning” bland gässen i våra kanske vintriga marker? Som vanligt är klubbens idoga gåsräknare igång den här förmiddagen. Med alla siffror på plats finns så småningom statistiken över aktuellt gåsläge i vårt område tillgänglig på bl.a. klubbens hemsida. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Dags för traditionell vandring på annandag jul tillsammans med Naturskyddsföreningen – den här gången blir det en tur längs Linnérundan. Samling och start kl. 10.00 på parkeringen vid naturum Vattenriket. Glöm inte att ta med stärkande fika! Kontaktperson: Evert Valfridsson.

En dryg vecka in på det nya året och som vanligt åter dags att räkna hur många örnar, som finns i vårt område mitt i vintern. Vid räkningen 2021 noterades ca 75 havsörnar vilket var nästan exakt lika många som 2020. Vad kan det bli i år?
Nils Waldemarsson är som vanligt spindeln i nätet i den här inventeringen och tar emot uppgifter från de många örnräknare, som är ute den här dagen. Är du också intresserad att vara med? Kontakta Nils så ordnar han detta. Kontaktperson: Nils Waldemarsson, 0456-281 22 eller nils.waldemarsson@tele2.se.

Hur mycket vinter har vi så här dags? Hur påverkar det aktuella väderleksläget gässen, som valt att övervintra i vår del av Sverige? Efter förmiddagens insatser av klubbens gåsräknare vet vi svaret. Intresserad att vara med på någon gåsräkning? Kontakta i så fall Evert som kan hjälpa till att fixa detta. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Dags för ännu ett traditionellt inslag i klubbens verksamhet sedan en del år. Tillsammans med klubbens vice ordförande Jan Linder tar vi en förmiddagstur längs en del av en (kanske) vintrig skånsk ostkust. Vi samlas kl. 09.00 på parkeringen i Äspet, Åhus. Under förmiddagen letar vi efter de vinterfåglar, som kan finnas här eller någon annan stans längs Skånekusten.. Kom ihåg kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika! Kontaktperson: Evert Valfridsson.