Senaste gåsräkningen

 


För medlemsskap och adressändring:
Jan-Åke Nilsson
tel: 0708-42 19 28

Övriga medlems och föreningsfrågor:
Nils Waldemarsson
tel: 0706–52 63 11

Nytt material eller synpunkter på innehållet skickas till ansvarig utgivare för Websidan:
Ulrika Tollgren
tel: 0738-08 37 73

Tekniska frågor ställs till:
Patrick Tollgren

Alla bilder och texter är upphovsrättsskyddade och får inte kopieras eller användas utan upphovsmakarens medgivande.

Rödgladeinventering

Från katastrofläge på 1970-talet har den röda gladan ökat rekordartat i Skåne, och under senare år även återetablerat sig långt upp i landet. Under 2000-talets början observerades att det började övervintra allt fler glador i vårt område.
Vi kunde också se att de under vintern har en vana att samlas i ett träd eller i en skogsdunge för gemensam övernattning. De väljer ett träd/en dunge inom ett par mils radie där de enas om att samlas. Tidigt på eftermiddagen så börjar gladorna sakta flyga in och när solen går ner så kan det finnas uppemot 60 glador i samma träd. Ofta är det samma träd/skogsdunge från år till år, men ibland så byter gladorna övernattningsplats till en annan i närheten. Detta beteende gör att man har en god möjlighet att få en ganska bra uppfattning om antalet övervintrande fåglar.
Denna kunskap ledde till att fågelklubben startade en inventering. Första året var 2009, då vi kunde räkna in så många som 173 övervintrande glador. Inventeringen genomförs sedan dess varje år den första lördagen i december. Inventeringen sker mellan 13.00 och 16.00 på platser där vi tidigare sett gladorna samlas och i områden vi fått tips om nya ansamlingar.
Från och med år 2018 genomförs också en total inventering av övervintrande röda glador i vårt land,  där vårt upplägg används. Detta på grund av en schweizisk begäran till Skånes Ornitologiska Förening om hjälp med att räkna glador på nattplats i Europa.
Vill du delta i inventeringen eller har upptäckt ett träd/en skogsdunge där glador samlas i så kontakta Evert Valfridsson, mobil 070-602 30 45.

Foto: Hans Cronert

Inventeringsresultat december 2021

Om vi 5 december 2020 kunde konstatera det rekordhöga antalet röda glador, som vi hittade vid inventeringen – 352 fåglar sammanlagt – så får vi bara notera, att det nog var den senaste tidens vinterväder, som gjort att antal röda glador i december 2021 stannade på 94 ex! Bara vid två tillfällen sedan vi drog igång den här inventeringen första lördagen i december 2009, har vi räknat in färre fåglar: 2010 (35 ex) och 2011 (83 ex).
Noterbart är bl.a. att det i området kring Vanneberga och Ö Ljungby bara noterades 10 fåglar mot 38 år 2020. Likaså att det i Gringelstad - Flygplatsen i Everöd bara sågs 5 fåglar mot 49 ex året innan. I närheten av Yngsjö kapell in mot Egeside lyckades vi bara räkna in 40 röda glador mot 71 samma tid år 2020. I Venestad som vi bara haft koll på sedan år 2016, blev det en nolla nu mot 27 år 2020.  Lite uppseendeväckande är också, att det inte kunde räknas in några fåglar alls i Vånga (25 ex år 2020), Bjärlöv (44 ex år 2020) och söder Röetved (19 år 2020).

Områdesindelning

Områdesindelning

Årssammanställning

Område År Totalt 
2009   49 49 66 9 173
2010   3 25 7 0 35
2011   23 37 4 19 83
2012   14 27 67 24 132
2013  27 22 41 34 124
2014  24 47 44 40 155
2015  40 79 28 48 195
2016  42 52 8 94 196
2017  66 95 59 86 306
2018  33 55 42 27 157
2019  51 84 50 70 255
2020  108 38 142 64 352
2021  4 10 49 31 94

Vid styrelsemöte den 28 augusti 2022 beslutade styrelsen att pausa gladinventeringen åtminstone år 2022. Vi har nu kunnat konstatera att gladan övervintrar i vårt område i stora antal, även om det slår kraftigt mellan enskilda år. I vilken form och med vilka intervall inventeringarna ska återupptas kommer att behandlas av styrelsen under 2023.