Senaste gåsräkningen

 


För medlemsskap och adressändring:
Jan-Åke Nilsson
tel: 0708-42 19 28

Övriga medlems och föreningsfrågor:
Nils Waldemarsson
tel: 0706–52 63 11

Nytt material eller synpunkter på innehållet skickas till ansvarig utgivare för Websidan:
Ulrika Tollgren
tel: 0738-08 37 73

Tekniska frågor ställs till:
Patrick Tollgren

Alla bilder och texter är upphovsrättsskyddade och får inte kopieras eller användas utan upphovsmakarens medgivande.

Gåsräkningen

Gåsräkningsresultat september 2023 - mars 2024

I mitten av varje månad september-mars räknar ett antal klubbmedlemmar antalet
rastande gäss i Kristianstads och Bromölla kommuner. Resultatet från räkningarna
finns sammanställt i tabellen här nedan. 

Art 16 sept
14 okt
11 nov
16 dec
13 jan
17 feb
17 mar
Sädgås obestämd ras - - - - - - -
Skogsssädgås - ras fabalis - 1 84 - - - -
Tundrasädgås - ras rossicus - - - - - - -
Spetsbergsgås - - - - - - -
Bläsgås - - 87 - - - -
Fjällgås - - - - - - -
Grågås 5 414 4 496 5 339 - - - -
Grå x Kanadagås - - - - - - -
Kanadagås 9 10 177 - - - -
Vitkindad gås 516 20 311 38 652 - - - -
Prutgås - - 3 - - - -
Rödhalsad - - - - - - -
Stripgås - - - - - - -
Totalsumma: 5 939
24 824 44 342 - - - -

 

 

November 2023

Art Araslövssjö
området
Oppmannasjö
området
Ivösjö
området
Hammarsjö
området
TrolleLjungby
området
Egeside
området
Sädgås obestämd ras - - - - - -
Skogssädgås - ras fabalis 7 - - - - 77
Tundrasädgås - ras rossicus - - - - - -
Spetsbergsgås - - - - - -
Bläsgås 17 - - 2 - 70
Fjällgås - - - - - -
Grågås 863 1 715 819 544  1 163 235
Grå x Kanadagås - - - - - -
Kanadagås 147 30 - - - -
Vitkindad gås 8 400 11 470 146 5 075 8 447 5 114
Prut gås - - - - -  -
Rödhalsad gås - - - - - -
Stripgås - - - - - -

 

 

Fortfarande väldigt många gäss i våra marker!

Pågående jakt påverkade onekligen gässen i en del områden under lördagens gåsräknande. Sålunda sågs t.ex. bara 44 grågäss och 275 vitkindade gäss på markerna sydväst om Hammarsjön under förmiddagens inventeringstimmar. Förmodligen var det väl lika gåstomt för jägarna . . .

Men bortskrämda gäss brukar oftast återfinnas någon annanstans – och så blev det verkligen även vid årets novemberräkning! Totalt hamnade antalet inventerade gäss inom Fågelklubbens område (Kristianstads och Bromölla kommuner) på hela 44 342 fåglar, som inte bara är näst högsta novembersiffran hittills utan även näst högsta månadsnoteringen någonsin sedan våra första inventeringsrundor hösten/november 1976! Då sågs sammanlagt 4 938 gäss. Bara antalet på 53 603 gäss i november 2020 är högre än i år!

För ett år sedan landade totalsumman på 37 555 gäss, år 2021 på 38 588, år 2020 alltså på alla tiders högsta antal eller 53 603, år 2019 på 28 478 och november 2018 på 40 183. Högsta novemberantalet är alltså från 2020 följt av årets notering, siffran från 2018, 39 912 ex från 2013 och därefter siffran från 2021.

Inte helt oväntat dominerade alltså de vitkindade gässen helt (även) den senaste gåsräkningen – eller totalt 38 652 individer vilket är drygt 87 % av samtliga gäss, som sågs av våra 13 inventerare.  För ett år sedan sågs 28 438 fåglar, år 2021 26 945, 2020 hittills alla tiders högsta notering på 44 158 vitkindade, år 2019 16 804 fåglar och 30 837 ex år 2018. Högsta antalet vitkindade i november är alltså från 2020 följt av årets notering före 30 837 ex från 2018 och siffran från 2022.

Vid första inventeringen i november 1976 sågs inte en enda vitkindad gås. Inte förrän efter inventeringarna hösten 1977 dyker de första vitkindade upp i rapporterna.

Antalet sädgäss stannade på 84 individer (tajgasädgäss samtliga) – uppenbarligen inte någon flyttningsorder till våra breddgrader utfärdad ännu! Förra året i november sågs 2 968 fåglar, 4 927   ex år 2021, 4 085 år 2020, 4 966 år 2019 och 3 644 år 2018. De höga antalen sädgäss ligger med något undantag ungefär 10 år tillbaks i tiden. Sålunda är toppnoteringen för november på 23 381 fåglar från år 2004, 23 129 fåglar år 2003, 20 793 ex år 2002 och 19 933 fåglar från 1997. I november 1976 sågs totalt 3 257 sädgäss i våra marker.

Sammanlagt räknade vi ihop 5 339 grågäss i lördags. Det är några fler än åren närmast dessförinnan – eller 4 908 fåglar år 2022, 4 864 år 2021 och 4 532 år 2020 samt 6 021 grågäss 2019 och 5 374 ex år 2018.  Högsta antalet grågäss i november hade vi för några år sedan eller från 2009 med 14 419 ex, 11 619 ex år 2015, 10 004 ex år 2008, 10 003 ex 2005 samt 9 679 fåglar år 2011.
Under inventeringen i november 1976 sågs inalles två (2) grågäss!

Totalt sågs 177 kanadagäss vid novemberräkningen, som kan jämföras med 804 fåglar för ett år sedan, 1 280 för två år sedan, 384 för tre år sedan, 550 för fyra år sedan och 278 kanadensare för fem år sedan eller år 2018. Även här ligger de lite högre antalen några år tillbaks i tiden med högstanoteringen på 8 713 från år 2001, näst högsta på 7 397 ex från år 2006 och därefter 5 365 fåglar från 1998. I november 1976 räknade man in 1 642 kanadagäss.   

Kanske går huvuddelen av årets sträckande bläsgäss lite längre söderut än över våra marker, vilket innebär få rastande besökare här. Sammanlagt sågs bara 87 fåglar av den här arten, som rastade hos oss i lördags. För ett år sedan var antalet 431mot 510 fåglar år 2021, 420 fåglar år 2020, 122 fåglar år 2019 och 47 bläsgäss år 2018. År 1976 sågs 10 bläsgäss i november. De högsta antalen bläsgäss den här månaden är från år 2000 med 1 429, år 2011 med 1 246 och år 2010 med 1 037 ex.

Till sist: det sågs tre eftersläntrande flyttande prutgäss, när de under lördagsförmiddagen sågs rasta och födosöka på Håslövs ängar.
Spetsbergsgässen lyste med sin frånvaro hos oss, även om det för någon vecka sedan kring bl.a. Tysslingen i Närke sågs nästan 6 200 spetsbergare.

Hälsningar
Evert

OBS! Om ni använder er av våra inventeringar för statistik så kontakta oss gärna så vi kan förklara eventuella orsaker till avvikande siffror.


För ytterligare information kontakta:
Evert Valfridsson, 0706 - 02 30 45

Så här skiljer du sädgåsraserna åt.

Sädgäss består av 2 olika raser som man med lite träning kan skilja åt. Vi denna artikel så att ni som inventerar ska kunna damma av kunskaperna om sädgässen så att ni kan rapportera vilka raser inventerade sädgäss tillhör. Artikeln har varit publicerad i Spoven nr1 -14.

Gåsräkningsresultat september 2022 - mars 2023

I mitten av varje månad september-mars räknar ett antal klubbmedlemmar antalet
rastande gäss i Kristianstads och Bromölla kommuner. Resultatet från räkningarna
finns sammanställt i tabellen här nedan. 

Art 17 sept
15 okt
12 nov
17 dec
14 jan
11 feb
11 mar
Sädgås obestämd ras - - 200 52 742 455 50
Skogsssädgås - ras fabalis 210 - 2 112 10 180 10 289 7 871 573
Tundrasädgås - ras rossicus - - 656 213 953 52 -
Spetsbergsgås   - 4 29 454 488 44
Bläsgås - 7 431 40 54 41 2 300
Fjällgås - - - - - - -
Grågås 3 460 5 664 4 908 2 420 3 638 4 301 2 655
Grå x Kanadagås - - 2 2 - 2 1
Kanadagås - 30 804 1 072 1 356 581 299
Vitkindad gås 940 15 420 28 438 12 495 10 551 17 555 11 004
Prutgås -   - - - - -
Rödhalsad - - - - - - -
Stripgås - - - - - - -
Totalsumma: 4 610
 21 126
 37 555
26 503
28 037
31 346
16 926

Gåsräkningsresultat september 2021 - mars 2022

I mitten av varje månad september-mars räknar ett antal klubbmedlemmar antalet
rastande gäss i Kristianstads och Bromölla kommuner. Resultatet från räkningarna
finns sammanställt i tabellen här nedan. 

Art 11 sept
16 okt
13 nov
11 dec
15 jan
12 feb
12 mar
Sädgås obestämd ras - 6 105 1 100 600 210 -
Skogsssädgås - ras fabalis - 210 4 682 9 720 14 543 11 992 4
Tundrasädgås - ras rossicus - 30 140 572 - 280 -
Spetsbergsgås 1 - 59 22 129 43 -
Bläsgås - 185 510 47 120 389 1 222
Fjällgås - - - - - - -
Grågås 8 510 4 149 4 864 4 044 3 273 5 223 1 917
Grå x Kanadagås - - - - 1 - -
Kanadagås 1 5 1 280 2 192 3 963 1 729 61
Vitkindad gås 1 402 26 630 26 945 21 537 6 166 11 524 4 860
Prutgås - 15 - - - - -
Rödhalsad - - - - - - -
Stripgås - - - - - - -
Totalsumma: 9 914
33 230 38 585 39 234 28 795 31 390 8 064
 


Var befinner sig gässen vid senaste räkningen?

Art Araslövssjö
området
Oppmannasjö
området
Ivösjö
området
Hammarsjö
området
TrolleLjungby
området
Egeside
området
Sädgås obestämd ras - - - - - -
Skogssädgås - ras fabalis - - - - - 4
Tundrasädgås - ras rossicus - - - - - -
Spetsbergsgås - - - - - -
Bläsgås 106 55 25 975 - 61
Fjällgås - - - - - -
Grågås 141 706 267 595 124 84
Grå x Kanadagås - - - - - -
Kanadagås 40 9 3 3 6 -
Vitkindad gås 1 334 115 390 1 125 1 558 338
Prut gås - - - - -  -
Rödhalsad gås - - - - - -
Stripgås - - - - - -

Gåsräkningsresultat september 2020 - mars 2021

I mitten av varje månad september-mars räknar ett antal klubbmedlemmar antalet
rastande gäss i Kristianstads och Bromölla kommuner. Resultatet från räkningarna
finns sammanställt i tabellen här nedan. 

Art 12 sept
17 okt
14 nov
12 dec
16 jan
13 feb
13 mar
Sädgås obestämd ras - 12 597 625 160 600 -
Skogsssädgås - ras fabalis - 561 3 060 8 856 14 153  14 865 43
Tundrasädgås - ras rossicus - - 428 110 700 1 403 16
Spetsbergsgås - - 2 182 18 113 -
Bläsgås - 259 420 116 51 123 1 002
Fjällgås - - - - - - -
Grågås 4 824 5 921 4 532 4 105 2 020 7 270 1 640
Grå x Kanadagås - 1 - - - - 2
Kanadagås 2 20 384 1 435 2 723  1 669 71
Vitkindad gås 1 869 14 421 44 158 8 630 10 517 9 094 10 913
Prutgås - 8 22 - - - -
Rödhalsad - - - - - - -
Stripgås - - - - - - -
Totalsumma: 6 695
21 203 53 603 24 059 30 342 35 137 13 687
 

Gåsräkningsresultat september 2019 - mars 2020

I mitten av varje månad september-mars räknar ett antal klubbmedlemmar antalet
rastande gäss i Kristianstads och Bromölla kommuner. Resultatet från räkningarna
finns sammanställt i tabellen här nedan. 

Art 14 sept
12 okt
16 nov
14 dec
11 jan
15 feb
14 mar
Sädgås obestämd ras - - 401 707 322  - -
Skogsssädgås - ras fabalis - -  4 042  14 816  10 785  436 28
Tundrasädgås - ras rossicus - - 523 1 750  1 315 28 -
Spetsbergsgås - - 14 146 85 - -
Bläsgås - - 122 70 130 930 1 341
Fjällgås - - - - - - -
Grågås 5 377 5 066  6 021  4 609  4 759  3 704  1 506
Grå x Kanadagås - - - 1 - - -
Kanadagås 1 34 550  1 151  2 894  519 48
Vitkindad gås 1 170  17 036  16 804  16 699  8 872  9 575  10 207
Prutgås - 35 1 - - - -
Rödhalsad - - - - 1 - 2
Stripgås - - - - - - -
Totalsumma: 6 548
22 243 28 478 39 949 29 163 15 192 13 132

 

Gåsräkningsresultat september 2018 - mars 2019

I mitten av varje månad september-mars räknar ett antal klubbmedlemmar antalet
rastande gäss i Kristianstads och Bromölla kommuner. Resultatet från räkningarna
finns sammanställt i tabellen här nedan.

Art 15 sept
13 okt
17 nov
15 dec
12 jan
17 feb
16 mar
Sädgås obestämd ras - 6 - 1 500 1 836 1 979 -
Skogsssädgås - ras fabalis - - 3 267 12 424 8 762 2 996 -
Tundrasädgås - ras rossicus - - 377 280 1 032 390 -
Spetsbergsgås - - 1 17 94 22 -
Bläsgås - 131 47 336 64 754 573
Fjällgås - - - - - - -
Grågås 8 928 6 446 5 375 3 055 2 598 4 417 2 208
Grå x Kanadagås - - 2 - - 2 -
Kanadagås 24 13 278 1 232 2 169 1 017 63
Vitkindad gås 3 160 10 757 30 837 17 109 4 617 6 491 6 985
Prutgås - 37 - - - - -
Rödhalsad - - - - - - -
Stripgås - - - - - - -
Totalsumma: 12 112 17 389 40 183 35 953 21 172 18 068 9 829
 Gåsräkningsresultat september 2017 - mars 2018

I mitten av varje månad september-mars räknar ett antal klubbmedlemmar antalet
rastande gäss i Kristianstads och Bromölla kommuner. Resultatet från räkningarna
finns sammanställt i tabellen här nedan.

Art 16 sept
14 okt
11 nov
16 dec
13 jan
17 feb
17 mar
Sädgås obestämd ras - - 370 400 763 5 525 540
Skogsssädgås - ras fabalis - - 4 039 8 096 9 066 4 018 7 059
Tundrasädgås - ras rossicus - - 92 2 409 906 166 372
Spetsbergsgås - 68 4 289 56 27 60
Bläsgås - - 313 262 44 232 512
Fjällgås - - - - - - -
Grågås 7 346 7 904 8 462 5 407 2 873 4 868 9 214
Grå x Kanadagås - 1 2 - - - 12
Kanadagås 48 118 585 2 717 2 442 3 086 2 973
Vitkindad gås 3 068 8 252 14 554 8 728 6 450 3 990 4 982
Prutgås - - - - - - -
Rödhalsad - - - - - - -
Stripgås - - - - - - -
Totalsumma: 10 452 16 343 28 421 28 305 22 600 21 912 25 724
 Gåsräkningsresultat september 2016 - mars 2017

I mitten av varje månad september-mars räknar ett antal klubbmedlemmar antalet
rastande gäss i Kristianstads och Bromölla kommuner. Resultatet från räkningarna
finns sammanställt i tabellen här nedan.

Art 17 sept
15 okt
12 nov
17 dec
14 jan
11 feb
11 mar
Sädgås obestämd ras - - 2 546 3 292 3 996 1 483 1
Skogsssädgås - ras fabalis - 4 9 137 8 342 12 035 5 864 141
Tundrasädgås - ras rossicus - 3 1 575 3 737 2 680 406 -
Spetsbergsgås - - 10 171 48 5 14
Bläsgås - 105 941 245 78 3 647
Fjällgås - - - - - - -
Grågås 10 149 6 473 4 857 3 592 2 934 2 556 3 664
Grå x Kanadagås 3 - 5 5 - 2 1
Kanadagås 12 14 1 288 5 204 2 628 3 747 674
Vitkindad gås 2 688 5 030 7 924 5 709 2 993 395 2 680
Prutgås 4 - 3 - - - -
Rödhalsad - - - - - - -
Stripgås - - - - - - -
Totalsumma: 12 856 11 629 28 286 30 297 27 392 14 461 7 822
 

 

Gåsräkningsresultat september 2015 - mars 2016

I mitten av varje månad september-mars räknar ett antal klubbmedlemmar antalet
rastande gäss i Kristianstads och Bromölla kommuner. Resultatet från räkningarna
finns sammanställt i tabellen här nedan.

Art 13 sept
17 okt
14 nov
12 dec
16 jan
13 feb
12 mars
Sädgås obestämd ras - - 331 48 2 748 3 000 30
Skogsssädgås - ras fabalis - - 1 864 13 186 7 250 8 646 148
Tundrasädgås - ras rossicus - - 660 6 875 3 601 1 009 10
Spetsbergsgås - - 1 53 21 2 -
Bläsgås - 66 119 638 294 283 959
Fjällgås - - - - 1 - -
Grågås 7 524 6 098 11 619 3 808 1 848 4 903 3 611
Grå x Kanadagås - - 1 12 - - -
Kanadagås 32 20 267 4 647 2 663 2 434 352
Vitkindad gås 2 310 10 149 22 150 9 510 1 047 868 2 464
Prutgås - - - - - - -
Rödhalsad - - - - - - -
Stripgås - - - - - - -
Totalsumma: 9 866 16 333 37 012 38 777 19 473 21 145 7 574
*Det rådde svår dimma under inventeringstillfället vilket gjorde att siffrorna
skiljer sig mycket från tidigare inventeringar.Gåsräkningsresultat september 2014 - mars 2015

I mitten av varje månad september-mars räknar ett antal klubbmedlemmar antalet
rastande gäss i Kristianstads och Bromölla kommuner. Resultatet från räkningarna
finns sammanställt i tabellen här nedan.

Art 13 sept
12 okt
15 nov
13 dec
17 jan
14 feb
14 mars
Sädgås - - 4 583 8 205 10 685 7 307 16
Spetsbergsgås - 4 1 75 16 20 1
Bläsgås - 63 339 747 563 199 1 570
Fjällgås - - - - - - -
Grågås 8 297 4 925* 9 213 8 291 4 904 7 998 2 780
Grå x Kanadagås 6 - - - 1 5 -
Kanadagås 70 32 843 1 298 3 410 3 169 143
Vitkindad gås 3 132 6 329 15 783 7 869 2 073 304 3 421
Prutgås - 30 - - - - -
Rödhalsad - - - - - - -
Stripgås - - - - - - -
Totalsumma: 11 505 11 383 30 762 26 485 21 652 19 002 7 931
*Det rådde svår dimma under inventeringstillfället vilket gjorde att siffrorna
skiljer sig mycket från tidigare inventeringar.Gåsräkningsresultat september 2013 - mars 2014

I mitten av varje månad september-mars räknar ett antal klubbmedlemmar antalet
rastande gäss i Kristianstads och Bromölla kommuner. Resultatet från räkningarna
finns sammanställt i tabellen här nedan.

Art 14 sept
12 okt
16 nov
14 dec
11 jan
15 feb
15 mars
Sädgås - 122 3 756 19 402 13 011 8 679 57
Spetsbergsgås - 2 1 24 46 10 -
Bläsgås - 422 260 756 935 480 1 190
Fjällgås - - - 6 - - -
Grågås 6 389 9 892 6 274 1 866 4 578 6 293 2 173
Grå x Kanadagås - - 2 3 - 6 1
Kanadagås 248 132 2 982 9 034 4 837 3 608 109
Vitkindad gås 2 421 6 813 26 034 12 085 5 512 1 825 2 665
Prutgås - - 1 - - - -
Rödhalsad - - 1 - - - -
Stripgås - - 1 - - - -
Totalsumma: 9 058 17 383 39 313 43 176 28 919 20 901 6 195

 

Gåsräkningsresultat september 2012 - mars 2013

I mitten av varje månad september-mars räknar ett antal klubbmedlemmar antalet
rastande gäss i Kristianstads och Bromölla kommuner. Resultatet från räkningarna
finns sammanställt i tabellen här nedan.

OBS! Decemberräkningen blev inställd pga av dåligt väder!

Art 15 sept
13 okt
17 nov
15 dec
12 jan
16 feb
16 mars
Sädgås - 20 4 593 X 7 387 7 278 17 159
Spetsbergsgås - - 2 X 4 - 52
Bläsgås - 192 932 X 66 14 780
Fjällgås - - - X - - -
Grågås 10 779 11 522 7 482 X 1 663 985 5 977
Grå x Kanadagås - - 8 X - - -
Kanadagås 21 60 1 415 X 1 901 1 489 2 977
Vitkindad gås 1 559 9 758 13 380 X 40 17 263
Prutgås - - - X - - -
Rödhalsad - - - X - - -
Totalsumma: 12 359 21 552 27 812 - 11 061 9 783 27 203
Gåsräkningsresultat september 2011 - mars 2012

I mitten av varje månad september-mars räknar ett antal klubbmedlemmar antalet
rastande gäss i Kristianstads och Bromölla kommuner. Resultatet från räkningarna
finns sammanställt i tabellen här nedan.

Art 17 sept
15 okt
12 nov
17 dec
14 jan
11 feb
17 mars
Sädgås - 1 372 13 143 12 999 9 980 5 176 153
Spetsbergsgås - - 9 47 10 - 9
Bläsgås - 662 1 246 395 204 25 2 377
Fjällgås - - - - - - -
Grågås 10 758 10 090 9 679 4 183 4 927 5 828 2 623
Grå x Kanadagås 2 4 2 3 4 5 1
Kanadagås 81 188 412 4 967 8 145 2 471 80
Vitkindad gås 4 420 2 757 11 081 7 033 2 820 2 587
Prutgås - - 11 - - - -
Rödhalsad - - 1 - - - -
Totalsumma: 15 261 15 073 35 584 29 627 26 090 13 507 5 830Gåsräkningsresultat september 2010 - mars 2011

I mitten av varje månad september-mars räknar ett antal klubbmedlemmar antalet
rastande gäss i Kristianstads och Bromölla kommuner. Resultatet från räkningarna
finns sammanställt i tabellen här nedan.

Art 11 sept 16 okt 13 nov 11 dec 15 jan 12 feb 12 mars
Sädgås 97 2 446 12 636 5 631 533 2 247 8 753
Spetsbergsgås - - 55 8 - - 24
Bläsgås 2 441 1 037 - - 5 544
Fjällgås - - - - - - -
Grågås 11 327 10 501 6 652 62 1 3 415 6 636
Grå x Kanadagås - 1 5 6 - 8 3
Kanadagås 256 365 1 131 2 981 2 2 419 2 050
Vitkindad gås 2 256 3 839 6 530 12 - 8 216
Prutgås 7 - - - - - -
Stripgås - - - - - - -
Totalsumma: 13 945 17 593 28 046 8 700 536 8 102 18 226