Senaste gåsräkningen

 


För medlemsskap och adressändring:
Jan-Åke Nilsson
tel: 0708-42 19 28

Övriga medlems och föreningsfrågor:
Nils Waldemarsson
tel: 0706–52 63 11

Nytt material eller synpunkter på innehållet skickas till ansvarig utgivare för Websidan:
Ulrika Tollgren
tel: 0738-08 37 73

Tekniska frågor ställs till:
Patrick Tollgren

Alla bilder och texter är upphovsrättsskyddade och får inte kopieras eller användas utan upphovsmakarens medgivande.

Exkursionsreferat 2023

Foto: Linda NiklassonÖrndagen 22 januari

Första gången vi arrangerade örndagen var 2003. Eftersom vi tvingades att ställa in 2021 p g a pandemin så var detta 20:e gången det genomfördes en örndag. Och som vanligt med uppskattat resultat.

Denna gång kunde vi dra på med lite mer information kring detta traditionella arrangemang via olika media. Vi fick också ett gott resultat med cirka 250 besökare under förmiddagen.  Vädret var tämligen lämpligt med tidvis lite sol men med en kylig vind från nordost. Temperaturen stannade på någon enstaka plusgrad.

Nu är vintermatning i full gång och vi närmar oss tiden för att städa fågelholkarna.
Så vi vill åter igen informera om papegojsjukan som för vissa kan orsaka allvarliga och långvariga problem.

Vad är papegojsjuka?

Papegojsjuka, som även kallas ornithos (hos människa) eller psittakos (hos fåglar), är en bakteriesjukdom som kan spridas från fåglar till människor. Den orsakas av en bakterie som heter Chlamydophila psittaci  – därav namnet psittakos. Fåglar är bakteriens normala ”värddjur”.  Vissa fåglar som drabbas av smittan är helt symtomfria, medan andra blir milt eller allvarligt sjuka och vissa dör. Även fåglar som inte har några symtom kan vara bärare av sjukdomen, som sprids via avföringen och luftvägarna.

Människan smittas främst genom att man inandas bakterierna, som bland annat kan finnas i damm från fågelmiljöer, t.ex. i gamla fågelbon eller på fågelbord. Bakterierna kan överleva i flera veckor även om det inte finns några fåglar kvar i boet. En vanlig smittkälla är burfåglar, och det var också så som smittan ursprungligen blev känd i Europa på 1930-talet, med importerade papegojor från Sydamerika vars utsöndring av smittämnet ökade under den långa och stressfyllda båttransporten, varvid fåglarna blev sjuka och dog. Numera är smittämnet spritt både bland vilda och tama fåglar i hela världen.  Även andra djur kan få smittan, men det är mindre vanligt.

Foto: Anders JarnemoÖrnräkning 7 januari 2023

Trots att det rådde svåra omständigheter med dålig sikt i vissa delar av området så blev antalet havsörnar vid årets örnräkning det högsta någonsin. Mellan 85 och 90 havsörnar räknades in!

Havsörn

I likhet med de senaste åren så stördes örnräkningen i vissa områden av olika friluftsaktiviteterna. Det handlade bl a om en störningar från spöfiskare ute vid matning vid kusten från kl 1100 och pågående gåsjakt i västra delen av Hammarsjön. Detta påverkar naturligtvis räknandet. Vidare som nämnts ovan så omöjliggjorde eller försvårade den dåliga sikten räkningen i några områden. Trots detta nådde vi de högsta antalen havsörnar som vi någonsin haft i området. Här finns ett par områden som sticker ut. Det gäller Trolle Ljungby mosse där det som mest fanns 18 örnar kring ett hjortkadaver. Vidare fanns höga antal vid östra delen av Hammarsjön och området kring Egeside. Även här var det byte eller utlagd föda som lockade. Övriga områden uppvisar likartade antal som under de senaste åren.