Senaste gåsräkningen

 


För medlemsskap och adressändring:
Jan-Åke Nilsson
tel: 0708-42 19 28

Övriga medlems och föreningsfrågor:
Nils Waldemarsson
tel: 0706–52 63 11

Nytt material eller synpunkter på innehållet skickas till ansvarig utgivare för Websidan:
Ulrika Tollgren
tel: 0738-08 37 73

Tekniska frågor ställs till:
Patrick Tollgren

Alla bilder och texter är upphovsrättsskyddade och får inte kopieras eller användas utan upphovsmakarens medgivande.

Exkursionsreferat 2024

Fågelskådningens dag 5 maj 2024

Morgonens snack bland funktionärer och de första deltagarna kretsade kring de väderappar som med stort intresse konsulterades. Dessa påstod att det skulle börja regna kl 10. Men kl 08 så började regnet och pågick i drygt två timmar. Vilket naturligtvis påverkade antalet besökare och fågellivet.

Dessutom så saknades nästan helt en del stämmor bland fåglarna. T ex en sådan viktig art för området som tofsvipa. Vi blev rätt överens om att anledningen till detta borde vara den långvariga vårfloden och höga vattenståndet under den period som vadarna söker boplats.
Det fanns helt enkelt inte en torr plats att lägga boet på.

Örndagen 21 januari

Detta var det 21:a tillfället vi genomförde örndagen enligt sedvanligt koncept. Gott om havsörn, många besökare trots kärvt väder,  korv och kaffe i Tosteberga hamn.

Vi, funktionärer ur fågelklubben och från Tosteberga, kände oss lite oroliga vid 9-tiden då vi började. Blåsigt och kylslaget väder precis nu när vinterförhållandena skulle övergå i mildväder. Och prognoser som hotade med både blöt nederbörd och kommande kulingvindar.  Men det kom både folk och örnar. Det passerade bortåt 200 personer under förmiddagen.

Örnräkning 6 januari 2024

Kung Bore slog till med full kraft. Snöstorm dagarna före räkningen och isande kyla under räkningen. Men både örnarna och räknarna trotsade detta. Närmare 90 havsörnar noterades. Vilket är nära det maxantal som räknats in under drygt 45 år av örnräkningar.