Senaste gåsräkningen

 


För medlemsskap och adressändring:
Jan-Åke Nilsson
tel: 0708-42 19 28

Övriga medlems och föreningsfrågor:
Nils Waldemarsson
tel: 0706–52 63 11

Nytt material eller synpunkter på innehållet skickas till ansvarig utgivare för Websidan:
Ulrika Tollgren
tel: 0738-08 37 73

Tekniska frågor ställs till:
Patrick Tollgren

Alla bilder och texter är upphovsrättsskyddade och får inte kopieras eller användas utan upphovsmakarens medgivande.

Foto: Jan LinderEuroBirdwatch i Friseboda den 4 oktober

Vinden hade blåst med bra styrka från ostsektorn några dagar, många fina observationer av både stora mängder sträckande fågel och en och annan ”godbit” hade setts. Men hur skulle denna dag arta sig? Väderprognosen talade sedan dagar tillbaks om 100 % risk för kraftigt regn, inget som får ens den mest inbitne skådare att längta till havet.

Men en prognos är alltid en prognos. När morgonen grydde så hade regnet inte nått oss ännu, och vi 7 som ställt väckarklockan samlades i Friseboda och fick ett par timmars fågelspaning under trevligt samspråk innan det utlovade regnet kom.

Då hade vi kunnat notera sammanlagt 37 arter, de förväntade sydsträckarna prutgås, vitkindad gås, bläsand och ejder. I bläsandsflockarna kunde en och annan stjärtand och kricka som försökte smita förbi osedda sorteras fram. Även enstaka storlom och smålom samt en gråhakedopping hade bråttom söderut. 9 fina kustpipare på nära håll gladde med sina pedagogiskt uppvisade vingundersidor. Dagens överraskning blev ändå en sen brun kärrhök, som passerade tillsammans med en lika sen lärkfalk lågt alldeles över våra huvuden ivrigt bråkande med varandra.

Av den tänkta avslutande spaningen efter småfågel utefter lövridån runt Segesholmsån blev dock inget, regnet snuvade oss på den finalen.

/Janne Linder