Senaste gåsräkningen

 


För medlemsskap och adressändring:
Jan-Åke Nilsson
tel: 0708-42 19 28

Övriga medlems och föreningsfrågor:
Nils Waldemarsson
tel: 0706–52 63 11

Nytt material eller synpunkter på innehållet skickas till ansvarig utgivare för Websidan:
Ulrika Tollgren
tel: 0738-08 37 73

Tekniska frågor ställs till:
Patrick Tollgren

Alla bilder och texter är upphovsrättsskyddade och får inte kopieras eller användas utan upphovsmakarens medgivande.

Aktuellt program

  • Sön 23 jan Örndag i Tosteberga

    För 19:e gången bjuder klubben in till örndag i Tosteberga! Vi hoppas på bra väderförhållanden och många bevingade vintergäster i vår del av landet och att några timmar på hamnplanen här ger tillfällen till många härliga örnupplevelser! Mellan kl. 09 och 13 är vi som vanligt på plats och delar med oss av utrymme i våra tubkikare. OBS! Byalaget finns på plats mellan 10.30 och 12.00 med korvgrillning! Vi får lyssna till senaste nytt på örnfronten: bl.a. genom klubbens ordförande Nils Waldemarsson som redogör för resultatet av senaste örnräkningen - något som klubben sedan väldigt många år genomför i början av januari. Byalaget står för lekamlig utspisning och säljer grillad korv och kaffe till besökarna. Samarrangemang med Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet.  Infokontakt: Evert Valfridsson.

  • Fre 28 – 31 jan ”Vinterfåglar inpå knuten”

    "Vinterfåglar inpå knuten" är BirdLife Sveriges största enskilda evenemang sedan år 2006. Den här helgen räknas fåglar vid fågelborden runt om i Sverige. Vid de senaste årens räkningar "deltog" över 20 000 fågelbord! Helgen förlängs dessutom med fredag och måndag för att också förskolor och skolklasser ska kunna delta. Man räknar alltså sina matgäster när som helst under perioden 28 - 31 januari och rapporterar det högsta antalet, som man ser samtidigt av samma art.Det här är en puff/knuff från klubben till medlemmar och andra att vara med. Gå in på BirdLife Sveriges hemsida och klicka vidare till den här aktiviteten eller: http://birdlife.se/fagelintresse/vinterfaglar-inpa-knuten/ Där står allt man behöver veta för att kunna vara med. Infokontakt: Evert Valfridsson.

  • Ons 2 feb Fågel-quiz med Greger

    Kom till Studiefrämjandet, V Storg. 51 H i Kristianstad och utmana Dig själv i den ”Fågel-quiz”, som Greger Flyckt ännu en gång har ställt samman. Vi börjar kl. 19.00 – glöm inte Fågelguiden och ta gärna med handkikaren! Det här är ett ypperligt tillfälle att starta ”avrostningen” inför kommande skådarsäsong. Greger har i vanlig ordning samlat ihop ett antal fågelbilder – mer eller mindre knepiga – som vi får träna på att artbestämma och sedan blir det – också som vanligt – en mycket givande genomgång med förklaring till varför det var just de här arterna, som han hade med i sin lilla frågesport. Vi gör detta i samarbete med Studiefrämjandet. Infokontakt: Evert Valfridsson.

Aktuella händelser