Senaste gåsräkningen

 


För medlemsskap och adressändring:
Jan-Åke Nilsson
tel: 0708-42 19 28

Övriga medlems och föreningsfrågor:
Nils Waldemarsson
tel: 0706–52 63 11

Nytt material eller synpunkter på innehållet skickas till ansvarig utgivare för Websidan:
Ulrika Tollgren
tel: 0738-08 37 73

Tekniska frågor ställs till:
Patrick Tollgren

Alla bilder och texter är upphovsrättsskyddade och får inte kopieras eller användas utan upphovsmakarens medgivande.

Fågelskådningens dag 5 maj 2019

(med rätt tipsrad och vinnare)

Minus 2 grader i den tidiga gryningen på Håslövs ängar kändes inte direkt majlikt. Men efter en varm april var inledning av maj minst sagt kylig. Efterhand som solen steg så blev det betydligt behagligare och fågellivet kom igång på allvar.

Drygt 60 besökare och ett duktigt gäng funktioner gjorde att förmiddagen flöt på ett angenämt sätt. Trots att vi kanske för första gången under Fågelskådningens dag saknade gök och näktergal i fågelkören så räknades totalt 75 olika fågelarter in. Bland talrika tofsvipor och rödbenor fanns som vanligt både rödspov och brushane representerade. Bland mer ovanliga arter måste rödstrupig piplärka nämnas. Vårfynd av denna art i våra trakter är ovanligt. Inte heller storlommen som rastade ute i Hammarsjön får betecknas som vanligt förekommande denna dag. Lärkfalk, stenfalk, skärfläcka, mindre strandpipare och svarttärna får också läggas till listan på mer ovanliga observationer. Ängarna utgör idag ett betydligt trevligare besöksmål än för några år sedan då Håslövs ängar upplevdes betydligt artfattigare.

Som vanligt hade undertecknad knåpat ihop en knepig tipspromenad som innehöll en del svårigheter. En deltagare lyckades med att få ihop 11 rätt medan åtskilliga lyckades få 10 rätt. Bland dessa har priserna lottats. Grattis!

Fågelklubben tackar besökare och funktionärer för en väl genomförd Fågelskådningen dag!

Rätt tipsrad för tipsrundan Fågelskådningens dag 5 maj 2019

Fråga    Svar    Kommentar
 1         2        Brun glada har övervintrat de senaste två åren
 2         X        Som mest rastade 10 400 tranor vid Pulken i år   
 3         1        Mindre hackspett inventeras i år
 4         1        De sista storkarna på 1940-talet häckade vid Lillö
 5         1        Bilden visar en lövsångare
 6         X        Pilen pekar på fjäderns spole
 7         X        3 rödspovungar blev flygga under 2018
 8         2        Koltrasten solbadar för att få D-vitamintillskott
 9         1        Ölänningarnas fågeltidskrift heter Calidris
10        2        Fågeltornet ligger vid Åsum ängar
11        X        En halsbandsflugsnappare upptäcktes vid Pulken         
12        1        Bengt Hulander har skrivit deckaren
13        X        Fågelklubben bildades 1976


Prislista tipsrundan:
1:a pris: Jenny Eliasson, Tollarp (bokpris)

Lottade priser:
Inga-Britt Vedin, Kristianstad (bokpris)               
Kristina Sköld, Kristianstad (vykort)
Per Sköld, Kristianstad (vykort)
Anders Sigfridsson, Åhus (vykort)
Lars Thorén, Kivik (vykort)
Ronnie Glimhall, Kristianstad (vykort)

Vykorten kommer att sändas till pristagarna. Bokpriserna kommer att överlämnas till pristagarna.

Nils Waldemarsson