Senaste gåsräkningen

 


För medlemsskap och adressändring:
Jan-Åke Nilsson
tel: 0708-42 19 28

Övriga medlems och föreningsfrågor:
Nils Waldemarsson
tel: 0706–52 63 11

Nytt material eller synpunkter på innehållet skickas till ansvarig utgivare för Websidan:
Ulrika Tollgren
tel: 0738-08 37 73

Tekniska frågor ställs till:
Patrick Tollgren

Alla bilder och texter är upphovsrättsskyddade och får inte kopieras eller användas utan upphovsmakarens medgivande.

Exkursion till Landön 18 mars 2018

Denna exkursion hette "Första vårtecknen" och annonserades som ".... ger vi oss ut och letar efter de vårtecken, som vågat sig till våra marker så här långt".  Föga anade väl programmakarna hur sannspådda de skulle bli. Någon vår fanns inte i sikte än, och inte många vårtecken som vågat si hit heller. Men 15-talet exkursionsdeltagare gav inte upp för det, utan drog iväg till Landön, där det trots allt uppehållit sig en hel del fågel under veckan.

Efter att spanat av havet från hamnen i den kalla nordan blev längtan efter lä större än ivern att hitta fåglar i motvinden, så gruppen gick mot campingen och spanade i viken mot Vannebergaholmen. I sen lå kvar på stora ytor, men till det öppna vattnet hade ett hyggligt antal gravänder kommit, en storspov gick också att hitta och en överflygande lärka noterades. Fortfarande dröjde sig några av de vackra salskrakarna kvar. Men även här låg vinden på, vilket gjorde att tankarna på fika i lä fick gruppen att vandra över till södra sidan.

Här kunde fika avnjutas och solen gjorde att det plötsligt kändes helt OK. Flitigt spanande över viken gav en honfärgad blå kärrhök på riktigt  långt håll och två strandskator lite närmare, strax utanför Käringören.  När vi kom tillbaks till bilarna igen kunde vi summera att vi sett totalt 47 arter.


Jan Linder