Senaste gåsräkningen

 


För medlemsskap och adressändring:
Jan-Åke Nilsson
tel: 0708-42 19 28

Övriga medlems och föreningsfrågor:
Nils Waldemarsson
tel: 0706–52 63 11

Nytt material eller synpunkter på innehållet skickas till ansvarig utgivare för Websidan:
Ulrika Tollgren
tel: 0738-08 37 73

Tekniska frågor ställs till:
Patrick Tollgren

Alla bilder och texter är upphovsrättsskyddade och får inte kopieras eller användas utan upphovsmakarens medgivande.

Havsörn. Foto Anders JarnemoÖrnräkning 6 januari 2018

 

Örnräkningen genomfördes under i stort sett gynnsamma förutsättningar. Dock fanns vissa områden som var störda. Antalet havsörnar uppgick denna gång till 61 till 66 individer. Ett något högre resultat än föregående år.

Havsörn

Tidpunkterna kl 09.02 och kl 10.21  blir centrala i bedömningen av antalet örnar ute vid kusten. Då ses nämligen upp till 19 havsörnar från Landön resp Tosteberga bodar. Det förefaller som det blivit någon form av störning vid den senare tidpunkten vid Lyckebodaområdet  som gjort att en del örnar dragit sig utåt mot havet. Samtidigt fanns ett antal havsörnar i andra delar av området vilket gör att totalantalet i kustområdet inklusive Trolle Ljungby mosse blir minst 28 individer. Detta är drygt 10 fler än vid motsvarande räkning 2017.

 


Högvattnet och bristen på byte, gäss, medverkade förmodligen till att relativt få havsörnar sågs vid Hammarsjön. Däremot där gäss uppehöll sig, som på Isternästet och Trolle Ljungby mosse, var örnarna tämligen stationära. Observatörerna vid Gummastorpasjön fick tyvärr lämna sitt område då det var starkt påverkat av pågående jakt. Några örnar sågs inte. Även Odersbergaområdet påverkades varför antalet havsörnar är lägre än vad som är normalt för området. Vid Oppmannasjön och Ivösjön sågs relativt få örnar och då mest adulta. Söder om Hammarsjön fanns något färre örnar än vad som varit fallet en månad tidigare.

 

Lokal Antal örnar Adulta Yngre/obestämd ålder
Kusten inkl
Tr Ljungby mosse
28-30 4 24-26
Ivösjön 2 2 0
Oppmannasjön/
Råbelövsjön
4 2 2
Odersberga/
Gummastorpasjön
3 2 1
Araslövssjön/
Isternästet
6-7 4 2-3
Hammarsjön 6-7 2 4-5
Söder om Hammarsjön 12-13 2-3 10
Totalt 61-66 18-19 43-47

 


Kungsörn

4 kungsörnar sågs i de södra delarna av Kristianstad kommun. Dessa var adulta.  Öster om Hammarsjön sågs en yngre kungsörn liksom i den nordvästra delen av kommunen. Således totalt 6 kungsörnar. Som vanligt varierar antalet observerade kungsörnar då den är betydligt svårare än havsörn att inventera.

Våra tre kända häckningar i kommunen producerade under 2017 två ungar. Ett av paren misslyckades. I hela Skåne blev det totalt så vitt känt enbart tre ungar. Det skånska kungsörnsbeståndet för tyvärr en allt mer tynande tillvaro. Så våra kungsörnar är oerhört viktiga för den lilla skånska stammens fortlevnad.

Tack

Det var lite olika betingelser för alla de tåliga örnräknarna. Vissa såg inga örnar alls medan andra såg örnar nästan hela tiden. Men negativa rapporter är minst lika viktiga. Inte minst för att avgöra hur och om örnarna rör sig i området. Tack alla för insatsen och på återseende vid nästa års örnräkning!

mvh
Nils Waldemarsson