Rödglad inventering
Skriv ut

Rekordmånga övervintrande rödglador 2015!

Minst 175 röda glador kunde vi räkna in vid fågelklubbens sjunde inventering av övervintrande fåglar den 5 december 2015! Eller kanske borde rekordsiffran i sammanhanget hamna på nästan 210 fåglar! På onsdagseftermiddagen den 9/12 sägs nämligen 113 röda glador flyga in för övernattning i träddungarna i Vanneberga – vilket är 34 fler än räkningen fyra dagar tidigare. 2009 noterades det näst högsta antalet fåglar eller 173 individer.

Sedan 2009 har vi besökt de platser, som vi de senaste åren kunnat konstatera som övernattningsplatsser för de röda gladorna i Kristianstads och Bromölla kommuner. Tack vare beteendet att samlas i flockar för gemensam övernattning under vintermånaderna har man en god möjlighet att få en ganska bra uppfattning om antalet övervintrande fåglar. Vid samtliga inventeringstillfällen har området i Vanneberga – och i år även träddungar kring Ö Ljungby – varit den plats som hyst flest övernattande fåglar. Vid lördagens räkning sågs minst 60 fåglar i Vanneberga medan minst ytterligare 19 individer fortsatte några kilometer norrut – sammanlagt alltså 79 fåglar. På onsdagseftermiddagen 9/12 kunde dock Linda Niklasson räkna in hela 113 röda glador – varav mer än ca 45 fångades på ett av hennes foton från den här rätt unika händelsen.

Naturligtvis påverkas fåglarna att stanna kvar i landet över vintern av den milda väderlek, som råder. Såväl 2009 (173 fåglar) som 2014, då vi räknade in 155 övervintrare, var ju vintern eller ”vintern” ganska beskedlig vid den här tiden på året.

Ytterligare några platser har återkommande visat sig dra till sig röda glador, som samlas för gemensam nattkvist. Det gäller bl.a. ett skogsparti mellan flygplatsen i Everöd och Gringelstad (18 fåglar i år), ett område kring Arkelstorp (15 ex) samt vid Borrestad och bort mot gårdsslakteriet väster om Degeberga liksom kring Gaddaröd på åssluttningen (sammanlagt drygt 40 fåglar i lördags).

Tillsammans med lite spridda förekomst hamnade vi alltså på rekordnoteringen 175 röda glador, som valt att övervintra inom fågelklubbens verksamhetsområde. Till detta ska då läggas att det några dagar senare alltså kunder skådas inte mindre än 113 rödglador, som drog in mot övernattningskvistarna i Vanneberga och uppskattade träddungar norr därom.
Hör av Dig till undertecknad, om Du känner till ytterligare något ställe som hyser övervintrande glador inom vårt område och som vi kanske missat.

NOTERBART: Under sträckräkning vid Nabben, Falsterbo aug – nov 2015 noterades rekordhöga drygt 3.800 röda glador som lämnade landet!
Tack alla som räknade rödglador i år!

/Evert Valfridsson

 
Skriv ut

Inventering av röda glador i övervnattningsträd

Vintertid samlas röda glador i flock ett träd om natten. Det har visats sig finns ett träd i en 2-5 milsradie i områden med glador där de enats om att samlas. Tidigt på eftermiddagen så börjar gladorna sakta flyga in och vid 16 tiden när solen går ner så kan det finnas uppemot 60 glador i samma träd. Ofta är det samma träd från år till år, men ibland så byter gladorna träd till ett i närheten av det gamla trädet.

Varje år sedan 2009 har fågelklubben gjort en inventering i början av december. Inventering sker en eftermiddag mellan 13.00 och 16.00 på platser vi tidigare sett gladorna samlas. Vill du delta i inventeringen eller har upptäckt ett träd där glador samlas i så kontakta Evert Walfridsson.

Lokal 2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Vanneberga 49
25
37
27
22
47
79
Karsholm Fjälkinge backe/Opp k:a/Arkelstorp
47
3
23
14
25
15
18
Karpalund/Önnestad/Ksd 2
0
0
0
2
2
2
Gringelstad/Everöds flygplats
61
6
0
59
25
29
18
Borrestad 0
0
0
2
4
4
15
Vittskövle 0
0 0
1
0
2
2
Olseröd, Maglehem 5
1
4
2
1
4
6
Degeberga med Borråkra
9
0
19
15
25
17
14
Gapparöd, Hörröd mm
-
-
0
6
1
14
13
Djuringsholm, Söderäng m.m.
-
-
-
-
-
8
-
Maltesholm -
-
-
1
2
1
2
Yngsjö Kapell/Egeside Åhus kärr.
-
-
-
5
15
-
-
Ilnestorp/Tollarp
-
-
-
-
2
4
4
Sjögård - Ripa
-
-
-
-
-
1
2
Summa 173
35
83
132
124
155
175

"-" = Inventering ej utförd.