Skriv ut

Foto: Patrick Tollgren LazarovFågelskådningens dag 7 maj 2017 (med rätt tipsrad och vinnare)

Ibland har man tur. Fågelskådningens dag den 7 maj blev en sådan turdag. Efter veckor av kyla och blåst hade värmen äntligen kommit och vinden gjorde en välbehövlig paus. Det gjorde att drygt 80-talet personer, strax under 100 med funktionärerna inräknade, lockades till Håslövs ängar för att vandra runt och uppleva fågelvåren när den är som bäst.

Håslövs ängar återhämtar sig nu sakta och säkert från de skador som sensommaröversvämningen orsakade för ett antal år sedan. Tofsvipor, enkelbeckasiner och rödbenor spelar åter flitigt över ängarna, och brushanarna har kommit tillbaka för att visa upp sitt spel. Minst 50-talet kunde summeras denna dag. Storspoven har några etablerade par och rödspoven biter sig fortfarande fast och spelflög vid upprepade tillfällen. I den centrala vätan, Ålakärret, uppehöll sig ett flertal arter av simänder, bl.a. skedand och årta.

Bland de lite ovanligare arterna kunde pilgrimsfalk, stenfalk, svarttärna och skräntärna noteras av flera besökare. De som hade tur kunde se årets första tornseglare pila förbi. Lysande gula gulärlor fanns lite överallt, lärksången saknades nog inte många minuter var man än befann sig på rundan, medan göken då och då hördes ackompanjera tillställningen.

Tillsammans lyckades vi som var där se och/eller höra totalt 65 olika fågelarter.

Som vanligt skulle givetvis kunskaperna testas även i år i form av en tipspromenad. Två personer, Jonathan Dahlgren, Hörby och Glenn Nilsson Osby som delar 1:a-priset och vinner var sin bok av Patrik Olofsson. Jonathan får Kroknäbbarnas tid och Glenn får  Eldögon. De satte pricksäkert rätt svar på samtliga 13 frågor. STORT GRATTIS!

Jonathan Dahlgren, Hörby och Glenn Nilsson Osby som delar 1:a-priset och vinner var sin bok av Patrik Olofsson. Jonathan får Kroknäbbarnas tid och Glenn får  Eldögon.

Bland alla som hade tolv rätt lottades följande priser ut:
Boel Hindorf, Kristianstad och Anders Sigfridsson, Åhus vinner två underlägg var med fågelmotiv ur Linda Niklassons sortiment.
Lotta Nilsson Osby vinner ett urval  vykort med olika motiv.

Evert har hand om priserna och de kommer att överlämnas till var och en vid lämplig tidpunkt.

Väl mött på kommande aktiviteter!
/Janne Linder

Rätt tipsrad:
Fråga    Svar    Kommentar
1         2       Brandkronad kungsfågel ökar kraftigt i Sydsverige     
2         1       Dvärgsparv blev ny art för kommunen 2016   
3         X       Martina Haag tävlade tillsammans med Måns Karlsson
4         2       Fiskgjuseprojektet bedrivs i Ivösjön
5         1       Prutgåsen flyttar mot Arktis under senvåren.
6         X       En knölsvanhane kan väga 12 kg
7         X       Talgoxen var vanligast vid årets fågelmatningsräkning
8         1       Ekenabben ligger stadsnära
9         2       Som mest räknades 8 900 tranor vid Pulken under våren
10        X       I dag beräknas cirka 700 par havsörn häcka i Sverige
11        X       Ingångshålet på en starholk bör vara 50 mm                                  
12        1       En hökuggla kunde ses vid Åhus golfbana i höstas
13        2       Erik Rosenberg skrev "Fåglar i Sverige"

 

Foto: Patrick Tollgren Lazarov

Sånglärka


Foto: Patrick Tollgren Lazarov


Foto: Patrick Tollgren Lazarov

Gulärla