Skriv ut

Gäss i oktober 2018.

Lördagens gåsinventering landade i totalt 17 389 gäss runt om i vårt område. Det är 50 % fler än för en månad sedan och 1 000 fler individer än oktober förra året.  Högsta totalantal är från 2009 och 2012 med ca 21 500 fåglar båda åren. De flesta av gässen eller ca hälften återfanns kring Hammarsjön.

Det markanta är antalet vitkindade gäss, som hamnade på hela 10 757 ex (samtidigt som många tusen sträckte förbi både över och runt Skåne!) - det högsta antalet inräknade vitkindade någonsin i oktober!  2015 noterades knappt 10 200 - 2017 räknade vi in drygt 8 200 och 2016 ca 5 000 individer. Vad månde bliva?!

Grågässen hamnade på 6 446 ex, som är ca 1 500 färre än förra året men ungefär på samma nivå som 2016  och 2015. Åren 2001-2013 räknade vi lite grovt i oktober in mellan strax under 10.000 och  en bit över 15.000 grågäss med toppnoteringarna 2001 och 2009. Kommer detta att hålla i sig ...

Sädgässen har hittills inte dykt upp eller bara med väldigt små "förpatruller"  hos oss - dock hittades 6 fåglar av Hans Cr. Detta är samma bild som vi kan se från oktoberräknandet sedan i princip 2012.

Även antalet kanadagås visar samma låga notering som de senaste ca 10 åren. ​

Hälsningar
Evert

OBS! Om ni använder er av våra inventeringar för statistik så kontakta oss gärna så vi kan förklara eventuella orsaker till avvikande siffror.