Skriv ut
Allmän information:

Fågelstationens verksamhetsområde är lokaliserad i den nordöstra delen av Skåne. Fågelområdet är ett av de rikaste i Sverige vad beträffar antalet häckande fågelarter, vilket beror på en mångfald av naturtyper.

Unikt för Sverige är den stora arealen inlandsstrandängar ( mer än 1 200 ha), längs Helgeå och Araslövssjön och Hammarsjön, vilka används till bete och slåtter. Här blandas vassområden med strandängar och sumpskog, omgivna av odlingslandskap.

Nedre Helgeåns Fågelstation grundades 1991 och ett flertal projekt/inventeringar har genomförts sedan starten (svarttärna, gulärla, brun kärrhök, rödspov, skrattmås, mindre hackspett, backsvala, skäggmes, gulhämpling och holkprojekt för ugglor, mm).

Fågelstationen övervakar dessutom en hel del nordostskånska fågelarter exempelvis: skräntärna och kentsk tärna, örnar och ängshök.

Verksamhet:

För tillfället har fågelstationen ingen permanent verksamhet förlagd till någon lokal. Vår verksamhet består av övervakning/inventeringar, transport av duvhökar och holkmärkning av småfåglar.

För mer information:

Kontakta Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen eller skriv till Nedre Helgeåns Fågelstation, c/o Greger Flyckt Floravägen 13, 291 43 Kristianstad