Skriv ut
En förening för fågelintresserade

Vi arrangerar många exkursioner till intressanta fågellokaler, både nära och fjärran.
Vi anordnar trevliga innemöten med föredrag och bildvisningar om fåglar.
Vi erbjuder våra medlemmar lärorika och roliga studiecirklar.
Vi ger årligen ut fyra nummer av tidskriften Spoven.
Vi har kul när vi träffas. Kom med du också!
Vi organiserar och genomför ornitologiska undersökningar.
Vi föreslår och verkar för genomförandet av fågelskyddsprojekt och inventeringar.
Vi bistår myndigheter, organisationer och enskilda i ornitologiska frågor.

Hjälp oss i fågelskyddsarbetet!

 

 

Fågelklubbens uppgifter

Vi vill främja utforskandet och skyddet av fågelfaunan och fåglarnas livsmiljöer.
Vi vill sprida intresse för fåglar och fågelskydd hos allmänheten.

Klubbens verksamhetsområde

Verksamhetsområdet är Kristianstads och Bromöllas kommuner. Mångfalden av naturtyper, med Kristianstads Vattenrike i centrum, är grunden till områdets stora fågelrikedom.

 

Föreningen har över 600 medlemmar - du är också välkommen!

Sätt in medlemsavgiften på plusgiro 1 64 24 - 4,
så får du också vår tidskrift SPOVEN i brevlådan!
Medlemsavgiften är 125 kr per kalenderår.

Medlem under 25 år/familjemedlem 25 kr.

Vill du veta mera? maila vår kassör: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen