Senaste gåsräkningen

 


För medlemsskap och adressändring:
Jan-Åke Nilsson
tel:0708-42 19 28

Övriga medlems och föreningsfrågor:
Nils Waldemarsson
tel:0456-281 22

Nytt material eller synpunkter på innehållet skickas till ansvarig utgivare för Websidan:
Ulrika Tollgren
tel: 0738-08 3773

Tekniska frågor ställs till:
Patrick Tollgren

Alla bilder och texter är upphovsrättsskyddade och får inte kopieras eller användas utan upphovsmakarens medgivande.

Göktytan är vår enda flyttande hackspett och dessutom kan den inte själv hacka ut sina bohål. Den lever vanligtvis på myror och myrlarver och är knuten till ängs- och hagmarker. Dessa biotoper har minskat i takt med att jordbruket har moderniserats och detta gäller även denna fascinerande hackspett. Fågelklubben projekt syftar till att hjälpa göktytan, men även andra arter som är beroende av ängs- och hagmarker. Projektet avser också att öka kunskapen om göktytan.

2014 gjorde fågelklubben studiecirkeldeltagare ett 30-tal göktyteholkar som placerades ut på lämpliga marker huvudsakligen i Kristianstads kommun. Redan första året kunde 10 ungar ringmärkas i Mosslund och 2015 märktes lika många ungar i en holk vid Gullyckeskär. 2016 konstaterades endast en häckning men den misslyckades. Men hade vi verkligen skött om, kontrollerat och följt upp alla uppsatta holkar?

Så inför 2017 beslöt vi att kavla upp ärmarna. Under februari bjöd vi därför in Erik Arbinger för att hålla en föreläsning om det nationella projektet “Bevara göktytan” där han varit aktiv sedan 15 år tillbaka. Vi fick massor av kunskap, tips och idéer för att kunna gå vidare!

En göktytegrupp har bildats av intresserade och faddrar till de nu drygt 60 holkar som finns uppsatta i Kristianstads. Bromölla men även Sölvesborgs kommun. Dessa holkar öppnas, kontrolleras vid flera tillfällen, rensas och fylls med nytt spån av olika faddrar från Nordöstra Skånes Fågelklubb. Hör av dig ifall du vill veta mer eller är intresserad av att hjälpa till?

Nedan finns ett klipp från en ringmärkning av göktyta på Torhamns fågelstation:
https://youtu.be/Ep2lfnHyzL4

Ansvarig för Göktyteprojektet i Nordöstra Skånes Fågelklubb är:
Ulrika Tollgren
0738-08 37 73
Ulrika@tollgren.se