Senaste gåsräkningen

 


För medlemsskap och adressändring:
Jan-Åke Nilsson
tel:0708-42 19 28

Övriga medlems och föreningsfrågor:
Nils Waldemarsson
tel:0456-281 22

Nytt material eller synpunkter på innehållet skickas till ansvarig utgivare för Websidan:
Ulrika Tollgren
tel: 0738-08 3773

Tekniska frågor ställs till:
Patrick Tollgren

Alla bilder och texter är upphovsrättsskyddade och får inte kopieras eller användas utan upphovsmakarens medgivande.

Tranorna vid pulken

P.g.a. gällande pandemirestriktioner ställer Fågelklubben in årets planerade guidningar kring tranorna i Pulken! Kolla även på bl.a.  naturums hemsida (https://vattenriket.kristianstad.se/upplev-tranor/) där mer info ges kring och inför Ditt ev.framtida besök i Pulken - liksom att det här också kommer att finnas aktuella tranräkningssiffror redovisade.